Inhoud Focus blok 3

Focus plaatje bij blok 3

Sommige Bijbelkringen zullen de komende tijd nog bezig zijn met het afronden van blok 2, andere beginnen na de zomer met blok 3. Dit blok heeft als titel: ‘Jezus in jouw wereld’. We denken na over de plaats waar we dagelijks zijn als de plek waar God ons heeft geroepen om tot zegen te zijn, ook als de omstandigheden soms zwaar zijn. We spreken over de manier waarop we in de gemeente toegerust, gesteund en uitgedaagd
worden om het verschil te maken in onze omgeving. We zien hoe God ons dagelijks in situaties brengt waarin we kunnen dienen en oog leren krijgen voor de naaste die onverwacht op ons pad komt. Ten slotte kijken we naar het Onze Vader en hoe dit gebed alle aspecten uit ons dagelijks leven kan verbinden met God.