in goede Handen

verloren zoon handen

De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen (Deut. 33:27)

En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest (Lucas 23:46)

Wie had kunnen bedenken dat ons leven door het coronavirus zo op zijn kop zou staan? Wie had kunnen bevroeden dat we zelfs tot 1 juni aan huis gekluisterd zouden zijn? Elke dag horen we wat het virus doet met de economie, maar vooral met de gezondheid van kwetsbare mensen. Elke dag horen we hoeveel mensen er officieel besmet zijn en het aantal mensen dat aan het virus is overleden. Misschien kennen we wel mensen die ziek zijn geworden aan het virus en die erg kwetsbaar zijn. Het komt via de media allemaal onze huiskamers en levens binnen. Het maakt ook veel in ons los. We voelen onzekerheid over de toekomst. We durven nauwelijks vooruit te kijken. Soms kan een gevoel van zorg of angst zich zomaar van ons meester maken. En toch … we zijn in goede Handen!

Afgelopen dinsdag 24 maart was de christenarts Gor Khatchikyan te gast bij het programma Op1. Hij ziet met eigen ogen de gevolgen van het virus bij mensen die op de spoedeisende hulp opgenomen moeten worden. Mensen die onzeker en erg bezorgd zijn. Hij vertelde dat hij de mensen probeert gerust te stellen, door tegen hen te zeggen: ‘U bent in goede handen’. Ondanks alles mogen we dankbaar zijn voor de goede zorg die er is en voor de mensen in de zorg die met man en macht werken om naar zieke en kwetsbare mensen om te zien. 

‘In goede Handen’, zo luidt de titel van een ontroerend afscheidslied dat de zangeres Kinga Bán van Sela schreef voor haar kinderen, vlak voordat zij aan borstkanker zou sterven. Het refrein van het lied gaat zo: ‘In goede Handen, ik weet dat ze er zijn. Wees maar niet bang, want jullie zullen in goede Handen zijn’. Het is een indrukwekkend lied, dat zij ter bemoediging aan haar kinderen wilde meegeven. Wat er ook gebeuren zal, zullie zijn in goede Handen. Want weet, dat God voor jullie zal zorgen, ook als ik er niet meer ben.

Misschien is dat wel wat we deze dagen opnieuw mogen ontdekken, in alles wat onzeker en moeilijk is, dat we in het geloof mogen weten, dat onder ons leven de eeuwige handen van God zijn. 

In goede Handen wist onze Heiland zich ook. Heel Zijn leven en in het bijzonder aan het einde daarvan. Als Hij sterft aan het kruis, dan legt Hij zijn geest, Zijn leven, terug in de handen van Zijn Vader. In deze lijdenstijd denken we in het bijzonder aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft als de Lijdende Knecht onze ziekten op Zich genomen. In de weg naar Hij het kruis heeft Hij onze zonden gedragen en daarvoor verzoening gedaan.

Wie in het geloof op Hem ziet, mag weten: ik ben in goede Handen. 

Ds. Marco Batenburg
Ds. Gerrit Vreugdenhil