In gesprek over gebed

Cover-in-gesprek-over-gebed (1)

Naast het Bijbelstudiemateriaal en het materiaal over ‘Geloof en werk’ heeft de IZB ook enkele andere katerns uitgegeven. Een daarvan heet ‘In gesprek over gebed’. Veel gemeenteleden zijn verlegen met het gebed. In de loop van de tijd is de sleur erin geslopen, zowel qua inhoud als qua vorm. Er is ook teleurstelling rond gebed, over onverhoorde gebeden. De (onuitgesproken) gedachte dat ‘je kunt bidden wat je wilt, God hoort of verhoort het toch niet’. Met het katern hopen de auteurs (onder andere dominee Ron van der Spoel) het gebedsleven van lezers een nieuwe impuls te geven. Ze vragen aandacht voor de kracht van het gebed, het aanhoudend, volhardend bidden en het ‘luisterend bidden’. Voor persoonlijke bezinning en/of het gesprek in groepen zijn vragen opgenomen. Van harte aanbevolen voor individueel gebruik of op de Bijbelkring (3 studies). Verkrijgbaar in de Sint-Janskerk na de Focusdiensten of via focus@sintjansgemeente.nl. Kosten: € 3,-.