Het Lam volgen op de voet

vd Niet klein

Tijdens de ochtenddienst van zondag 29 september in de Sint-Jansgemeente werd Corrie van der Niet geïnterviewd door Jeannette den Hartog. Corrie gaf toestemming om het verhaal te publiceren.

Foto: Marga Schaap

Wat doet u morgen om deze tijd?
‘Omdat ik het voorrecht heb dat ik niet meer gebonden ben aan een vast patroon, kunnen mijn bezigheden op dat moment zeer van elkaar verschillen. Het kan zijn dat ik iemand een bezoekje breng of gewoon iets thuis of bij een ander doe wat nodig is. Een vast patroon is er wel aan het begin van de dag, als mijn man en ik samen uit de Bijbel lezen, erover praten wat het voor ons betekent en samen bidden. Iedere dag hebben we andere gebedspunten. Ten slotte zingen we ook een lied. Vanuit dit vaste patroon begint mijn dag. Het is mijn verlangen om open te staan voor degene die op mijn weg komt en  datgene te doen wat op dat moment belangrijk is. Lang geleden heb ik al geleerd de dingen die ik doe van harte te doen, tot eer van God.’

Wat zijn voor u uitdagingen? Waar geniet u van? Waar ziet u tegenop?
‘De uitdaging is om beschikbaar te zijn, maar niet overspoeld te worden door ontmoetingen, problemen en werkzaamheden. In de rust en de vrijheid die God me geeft wil ik me laten leiden. Ik geniet ervan als ik mensen ergens mee kan helpen en als zij vreugde beleven aan het moment dat we elkaar ontmoeten. Het is mooi als we ons betrokken weten bij de vreugde en het verdriet van de ander. Ik kan weleens opzien tegen een bezoekje, vanwege moeilijke of verdrietige omstandigheden. Dan bid ik of God erin mee wil komen. Ik leef mijn leven met de focus op Jezus. Hij is het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Ik dank Hem dat Hij ook mij heeft gereinigd door Zijn bloed. Het is mijn verlangen om in alles de focus op Hem te hebben en het Lam te volgen op de voet. Jaren geleden werd ik getroffen door een boekje met deze titel. Dat gaat over een heel belangrijke Bijbeltekst: “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Jezus wil mij leiden om die weg te gaan.’   

Is er iets waar we voor kunnen bidden?
‘Ik zou gebed willen vragen voor vervolgde broeders en zusters die onder druk en erbarmelijke omstandigheden geloven in Jezus en daar, als dat mogelijk is, ook van getuigen. Zij hebben kracht van God nodig om stand te kunnen houden in de vervolging en de eenzaamheid, bijvoorbeeld wanneer familieleden niets meer van hen willen weten.’