‘God is niet beperkt tot een bepaalde vorm of cultuur’

Aalt Visser

Door: Rieke de Kool

Wat had dominee Aalt Visser de afgelopen tijd graag meer mensen uit de Sint-Jansgemeente persoonlijk gesproken! Ouderen en jongeren. In het pastoraat, tijdens catechisaties of na afloop van de diensten. Per 1 april werd hij aangesteld als predikant die een aanzienlijk deel van de taken van dominee Batenburg op zich neemt, nu die synodepreses is geworden. Sinds die tijd vonden de meeste ontmoetingen digitaal plaats. Hoog tijd voor een nadere kennismaking.

‘Op 19 maart van dit jaar kreeg ik op 66-jarige leeftijd door het moderamen van de synode van de PKN de emeritaatsrechten toegekend. Ongeveer twee uur daarna kwam er al een telefoontje uit Gouda. Ik bleek de enige overgebleven kandidaat in de benoemingsprocedure.’ Dominee Visser woont in Harderwijk, rijdt voor zijn werk in Gouda dus op en neer en zet zich graag nog een aantal jaar actief in voor Gods Koninkrijk. Hij vindt het bijzonder dat de Sint-Jansgemeente zo snel op zijn weg kwam. Onder het genot van een kop koffie vertelt hij over zijn familie en zijn hobby’s: ‘In 1975 trouwde ik met Anneke Mulder. We kregen zes kinderen: vijf zonen en een dochter. Intussen hebben we ook elf kleinkinderen. Mijn vrouw en ik genieten ervan om samen te wandelen en te fietsen.’

Jona
Als gemeentepredikant heeft dominee Visser zeven Nederlandse gemeentes gediend: in Nieuwland/Oosterwijk, Wierden, Putten, Voorthuizen, Apeldoorn, Garderen en Bussum. Daarnaast werd hij twee keer als zendingspredikant uitgezonden naar Zimbabwe. Van 2007-2012 was hij als docent Oude Testament betrokken bij de opleiding van predikanten en evangelisten in de Reformed Church of Zimbabwe. Van 2017-2020 werkte hij als docent missiologie en trainde hij theologiestudenten in de missionaire en diaconale toerusting van lokale gemeentes. Verrijkende periodes uit het leven van hem en zijn vrouw. Daarover zegt hij: ‘In 2006 liet de advertentie voor docent Oude Testament me niet meer los. Maar ik had veel argumenten om er niet op te reageren. Stuk voor stuk werden die van me afgenomen. Alsof God zei: je bent als Jona die niet wil, maar wel een opdracht heeft. Mijn vrouw kreeg dezelfde overtuiging als ik.’

Vitaliteit
Welke lessen heeft de predikant in Afrika geleerd? ‘Romantiseren wil ik niet, maar het heeft diepe indruk op me gemaakt dat voor de Zimbabwanen het leven geloven is en geloven het leven. Zij vinden het veel gewoner dan de meesten van ons om God bij de dagelijkse dingen te betrekken. Verder heb ik gezien dat God niet beperkt is tot een bepaalde vorm of cultuur. Op allerlei manieren en door allerlei vormen heen kan Hij mensen leiden en vullen met Zijn Geest. Wat ik ook wil noemen is dat de mensen in Zimbabwe niet snel verslagen zijn als er moeite of verdriet in hun leven komt. Ze tonen een grote vitaliteit, stellen over het algemeen geen waaromvragen, maar zingen zich door tegenslagen heen. Daarnaast zijn goede (familie)relaties en de zorg voor de ander voor hen van veel meer waarde dan succes. Wat dat betreft zien ze scherper dan wij wat echt gelukkig maakt.’