Gemeente met een missie

Foto missionaire ouderlingen (17 van 28)-2

Tekst: Rieke de Kool
Foto: Marga Schaap

Allebei zijn ze missionair ouderling in de Sint-Jansgemeente. Arie de Pater in wijk A, Arjen van de Wetering in wijk B. Wat houdt hun ambt precies in?

‘Over de missionaire taak van de gemeente leeft bij sommige mensen het beeld dat die belegd is bij de missionaire commissie. Dat is nou net niet de bedoeling’, stelt Arjen van de Wetering. ‘Wij proberen gemeenteleden te inspireren om in de dingen van iedere dag missionair bezig te zijn. Dichtbij het gewone leven, op zo’n manier dat ze er morgen mee kunnen beginnen.’

Interesse tonen
Zelf organiseert de Sint-Jansgemeente onder meer een Kerstnachtdienst en een Passion, waar het evangelie op eigentijdse wijze wordt vertolkt. Arie de Pater: ‘Veel Gouwenaars die niet vaak in een kerkdienst komen, haken hier fysiek of via de tv bij aan. Gemeenteleden worden gestimuleerd met mensen uit hun netwerk samen te kijken.’ Arjen wijst op de (pre-)marriage courses, de Alphacursus en de zoekerskring die vanuit de Sint-Janskerk worden aangeboden. ‘Hier gaan we open in gesprek over vragen waar mensen mee zitten, of ze nu bij een kerk horen of niet.’
Door kerken en andere organisaties in Gouda wordt daarnaast van alles georganiseerd waarbij de Sint-Jansgemeente op missionair of diaconaal gebied kan aanhaken. Zoals het Paasontbijt voor meer dan 1000 Gouwenaars, dat op Tweede Paasdag weer plaatsvond. ‘Ook dit jaar hielpen weer diverse mensen uit onze kerk mee’, aldus Arie. ‘Zo konden zij praktisch iets uitdelen van Gods liefde. Want dat is de gedachte achter de betrokkenheid van de kerk: samen eten en dan gewoon interesse tonen in wat de ander in het leven drijft. Die ander blijkt vaak ook open te staan voor jouw drijfveren. Pasen is een mooie aanleiding om iets over Jezus te vertellen. Luisteren is het belangrijkste, verder doorpraten kan daar spontaan op volgen.’

Passie, liefde, genade
Arjen noemt ook de stichting Present, die hij jaren geleden zelf mee oprichtte om vanuit kerkelijk Gouda praktische hulp te bieden aan mensen die klussen in en rond hun huis niet zelf kunnen bekostigen. ‘Het is mooi en dankbaar werk om bijvoorbeeld een tuin op te knappen met een groep vrienden of Bijbelkringleden. Vanuit je geloof kun je op je werk en voor de mensen om je heen sowieso veel betekenen. Drie dingen zijn daarbij volgens mij belangrijk: toewijding aan wat je doet, liefdevol met mensen omgaan en vergevingsgezind zijn.’

Woorden geven
Nu Gouda 750 jaar bestaat, presenteert de gemeente zich ook in het Museum Gouda. Verder is de deels in oude staat teruggebrachte Sint-Janskerk nog meer dan anders een plek waar toeristen een kijkje komen nemen. Arie: ‘Er doen zich dus nu extra gelegenheden voor om ook doordeweeks in gesprek te gaan en te laten zien wat we geloven. Op deze plekken kunnen we nog veel gemeenteleden gebruiken.’ Het belang van gebed voor niet-gelovigen en zoekers willen de beide ouderlingen nog eens onderstrepen: ‘Iedereen roepen we op om tussen Hemelvaart en Pinksteren mee te doen met Thy Kingdom Come, een internationaal gebedsinitiatief waarbij specifiek wordt gebeden voor mensen die Jezus nog niet kennen. En als je in de gelegenheid bent om op je Bijbelkring met elkaar door te praten over de reden waarom je zelf gelooft, doe dat dan. In gesprekken met niet-christenen is dit een belangrijk aandachtpunt. Het is leerzaam om je te oefenen in het woorden geven aan je geloof.’