aanmelden beschikbaarheid initiatieven gemeente

initiatieven

Nu wij als kerk vermoedelijk een langere periode ingaan waarin wij op afstand van elkaar staan is het belangrijk om aandacht te hebben voor de geestelijke groei en onderlinge band van de gemeente. Zo zal er aandacht moeten zijn voor onderlinge ontmoeting, online of fysiek. Wat is nodig om door de weeks elkaar te bemoedigen? Welke mogelijkheden zijn daarvoor? Hoe gaan we om met de verbondenheid op zondag? Allemaal vragen waar we voor staan. U kunt u zich aanmelden voor het meewerken aan initiatieven die bijdragen aan bovengenoemd doelen via het online formulier dat is verspreid via de nieuwsgroep. Als u dit gemist heeft kunt u dit opvragen via info(at)sintjansgemeente.nl.

Vanuit de gemeente zijn bij de kerkenraden de afgelopen periode vragen en suggesties binnengekomen over het gemeente zijn in deze tijd. Belangrijke aandachtspunten zijn geestelijke groei en onderlinge verbondenheid. Ook zijn er zorgen over de vorm waarin de online diensten worden uitgezonden en of dit voldoende aansluit bij onder meer de kinderen en jongeren uit de gemeente. 

De kerkenraden erkennen deze zorgen ook en beseffen dat nieuwe manieren nodig zijn om de onderlinge verbondenheid mogelijk te maken. Tegelijkertijd beseffen we dat deze situatie beperkingen geeft die onvermijdelijk zijn ondanks dat wij onze uiterste best doen om het gemis te compenseren. We zien echter ook mogelijkheden die we nu nog niet gebruiken. Wij zouden het fijn vinden als we concreet zicht krijgen op gemeenteleden die willen helpen dit te realiseren. Ook zijn wij op zoek naar gemeenteleden met talenten voor communicatie, foto, video en grafische vormgeving. 

Afhankelijk van het type en aanbod van bijdragen worden initiatieven centraal vanuit de kerkenraad georganiseerd of worden initiatieven van gemeenteleden gefaciliteerd. Ook zijn we na aanmelding in staat om soortgelijke bijdragen te bundelen en kan de inspanning met meerdere gemeenteleden georganiseerd worden.

persoonsgegevens
Door opgave via het formulier stemt u in met het verwerken van uw persoonsgegevens voor het bijeen brengen van initiatieven gelet op de geestelijke groei en versterken van de onderlinge band van de gemeente.

Meer informatie over hoe wij als Sint-Jansgemeente met uw persoonsgegevens omgaan is te lezen in de privacy verklaring: https://www.protestantsekerkgouda.nl/redactie-website/privacyverklaring/