Geloven in Goverwelle

Petra en Marjan

Tekst: Rieke de Kool, foto: via Petra Vennink

In het huis van Petra Vennink aan de Rietvinkpolderstraat is het een gezellige bedoening. Petra (lid gebedsteam Sint-Jansgemeente, jarenlang maatschappelijk werkster geweest) is rolstoelafhankelijk en heeft een aangepaste woning. Als ik binnenkom, vertrekt er juist iemand die even op de koffie kwam. Marjan Krins (betrokken bij diverse kerkactiviteiten, werkzaam in de Irishof) schenkt een glas frisdrank voor me in.

Bewuster bezig met het geloof
Op deze plek komt iedere twee weken de Buurtbijbelkring Goverwelle bijeen. ‘Een trouwe groep van acht mannen en vrouwen uit verschillende leeftijdsfases’, typeert Petra hen. Sinds begin dit jaar volgen ze het Focustraject. Petra: ‘Simon en Andreas, Zacheüs, de Emmaüsgangers … bekende geschiedenissen. Soms denk ik: moeten we niet meer de diepte in? Toch beaamt ze wat Marjan zegt: ‘Zo eenvoudig als in deze verhalen is denk ik christen-zijn in het dagelijks leven. Ik geloof in de kracht van de herhaling. Eerst voelden we allerlei drempels, nu zijn we veel bewuster bezig met het gesprek met buren en collega’s over ons geloof. Door het delen van ervaringen stimuleren we elkaar om het vol te houden.’

Als het gesprek stokt
Wat als zo’n gesprek tot teleurstellingen leidt? De dames: ‘Dan helpt het om samen te bespreken wat een betere reactie was geweest. De tip om iemand die cynisch reageert op de reden daarvan te bevragen, was voor ons een eyeopener.’ Petra weet uit ervaring dat niet-christenen meer zien van kerkmensen dan deze zelf geneigd zijn te denken: ‘Mijn buren en kennissen zijn echt verrast over de gemoedelijke sfeer op de Winterfair of de bloemen en kaarten die ik van gemeenteleden ontvang.’

Gebed voor de buurt
Als bijzondere activiteit waren de kringleden dit voorjaar te gast bij de woonvorm van één van hen. Ze brachten iets lekkers mee en speelden Rummikub en Kaartje Keer met de bewoners. Een waardevolle avond. Het gebed speelt eveneens een belangrijke rol op de kring: ‘We werken met een gebedsboekje en bidden niet alleen voor elkaar, maar ook voor de buurt. Bijvoorbeeld voor de scholen hier, voor mensen die te maken hebben met inbraken of autobranden en voor de Ramadan. En niet te vergeten, voor Israël.’

Gave van het geloof
Gebedspunten van de kring voor de Sint-Jansgemeente? Marjan: ‘Laatst belandde ik met mijn gezin in De Oostpoort, de kerk in onze wijk. Dominee Verboom preekte over de krachtige uitwerking van de gave van het geloof. Als voorbeeld noemde hij de koffiemiddag die zijn gemeente initieerde voor de buurt. Hij stelde dat deze bezoekers trekt doordat kerkgangers er echt in geloven. Dat geloof zou ik willen hebben voor Goverwelle als geheel.’ Petra: ‘Als kring dromen we er bovendien van dat mensen uit De Oostpoort ons als groep komen versterken. Samen kunnen we van nog meer betekenis zijn in de wijk.’