Het gebedsteam
mobiel horizontaal

 • Mobiel? ⤵
 • Leest u dit vanaf een telefoon?

  Kantel die dan svp.

  rotate-smartphone

 • Voor u / jou?
 • Gebed vragen. Waarom niet?

  Na afloop van de morgendiensten in de Sint Janskerk staan er twee gebedsteams klaar (meestal) onder glas 3 en 7 voor een kort persoonlijk contact met gebed, bemoediging of zegen. Ook na de Themaplusdiensten en de Janmeetings is er de mogelijkheid voor zo’n persoonlijk moment.

  Tot ongeveer een half uur na de dienst is er ook iemand van het gebedsteam telefonisch (of via WhatsApp) bereikbaar:

  06 – 13 38 98 14

  Via email (doorlopend):  gebedsteamsintjan@solcon.nl

  Gebed kan gevraagd worden voor iets dat je in de dienst raakte of iets heel anders waar je mee zit of waar je tegenop ziet. Ook kan er de dank gebracht worden voor de hulp die de Here God geboden heeft en het gebed verhoord heeft. Het is natuurlijk ook mogelijk dat je niet alleen, maar met iemand samen, komt voor gebed.

  Het gaat om een kort persoonlijk contact, dus niet om een pastoraal gesprek. Als daar behoefte aan is kan je terecht bij je buurtouderling of één van de coördinatoren van het pastoraat die regelmatig op de zondagsbrief vermeld staan.

  Gebed vragen – waarom niet?

 • Onderwijs
 • Bijbelstudiecursus

  Bijna jaarlijks wordt er de bijbelstudiecursus gegeven ‘Genezing en Bevrijding !?’ De ondertiteling van deze cursus is: ‘Heelheid in Christus’. Het onderwijs is namelijk veel meer dan kennis opdoen over genezing en bevrijding. Naast onderwerpen als: ‘Hoe ging Jezus met zieken en gebondenen om’, ‘Wat zegt de Bijbel over handoplegging’, ‘Wie ben ik, wat geloof ik, wie is God’? zijn er lessen over innerlijke genezing, vergeving, het verstaan van Gods stem, gebondenheid, verslaving en bevrijding.
  gebedsteam_cursus
  FLYER cursus genezing en bevrijding

  Als je verlangt naar het ontdekken van Gods woorden en principes en je bent bereid om daar tijd voor vrij voor te maken (ook thuisstudie), dan ben je van harte welkom.
  Contact: Leo en Janneke Bos, bos.gouda(at)solconmail.nl
  Voor uitgebreide informatie, of print/lees de folder in pdf:

  FOLDER CURSUS

 • Diensten
 • Informatie over gebedsdiensten

  Enkele malen per jaar wordt er in een zondagse dienst speciale aandacht besteed aan ziekte en andere persoonlijke nood. De preek en de liederen zijn dan hierop afgestemd. Er is een lijstje met namen van gemeenteleden waarvoor tijdens de dienst wordt gebeden. Op dat lijstje staat een heel korte toelichting, zodat we als gemeente weten voor wie en waarvoor we bidden. Meestal is er ook een passende bijbeltekst.

  Ook is er na de dienst gelegenheid voor persoonlijk gebed en een zegen bij de mensen van het gebedsteam. Dat kan voor jezelf zijn, maar ook voor een familielid, vriend(in) of iemand anders.

  In de komende tijd staan de onderstaande morgendienst(en) gepland als gebedsdienst.

  Gebedsdiensten:
  2023: 5 november.

  Contact: Leo en Janneke Bos, bos.gouda(at)solconmail.nl

  Informatie over gebedsdiensten

 • Pastoraat
 • Gebedspastoraat

  Een aantal mensen van het gebedsteam houdt zich beschikbaar voor diepergaand gebed met mensen die belemmeringen of die een geestelijke belasting ervaren. Met zo iemand vindt een voorgesprek plaats, waarna in een aantal avonden, mede aan de hand van een vragenlijst, gebedspastoraat plaatsvindt met twee leden van het gebedsteam. Inhoudelijke informatie blijft vertrouwelijk en wordt niet zonder toestemming doorgegeven.

  Contact: gebedsteamsintjan@solcon.nl

  Zie ook de uitgebreide informatie uit de ‘folder’:

  FOLDER GEBEDSPASTORAAT
  AANMELDINGSFORMULIER

 • Kapel
 • Gebedsmogelijkheden in de Van der Vormkapel

  Voor de toeristen die de kerk door de weeks bezoeken, maar ook gemeenteleden, zijn er verschillende gebedsmogelijkheden in de Van der Vormkapel.

  Op de ‘gebedsmuur’ in de gang naar de kapel kan je een kort gebed opschrijven.

  Er zijn enkele voorbedrukte gebeden in vijf talen beschikbaar. Ze kunnen meegenomen worden om ze later zelf uit te bidden.

  Er kan ook een persoonlijk gebedsverzoek achterlaten worden waar gemeenteleden (veelal Bijbelkringen) voor zullen bidden.

  Contact: Mart van de Kamp (martvandekamp [at]gmail.com).

  gebedsmuur1gebedsverzoek kaartje

 • Team
 • Het team

  Het gebedsteam is ontstaan door de bezinning op en het verlangen om vorm te geven aan de ‘dienst van genezing en bevrijding’. In de loop van de jaren heeft dit zich verbreed tot allerlei vormen van gebed binnen de gemeente en ook het bijbelonderwijs daarover.

  Het team bestaat nu uit zo’n 15 personen die samen met de ouderlingen optrekken. De kerngroep wordt gevormd door Leo & Janneke Bos en Anja Bijkerk. De andere bidders zijn: Henk & Marty van Blitterswijk, Jan Bakker, Arjen & Cootje van de Wetering, Petra Graafland, Lisa van Eden-Petersman, Simone Vonk, Henk Kasbergen, Acorine van Eijk, Henrika Lefèvre en Liesbeth Liefting.  Mart van de Kamp draagt zorg voor de gebedsverzoeken in de kapel. Martin van der Knijff verzorgt de informatie op de website.

  prayer-hands1000