Gebeds- en gesprekswandeling door de binnenstad

Binnenstad gouda

‘Bid tot de Heer voor de stad en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’

Welkom bij deze gebeds- en gesprekswandeling. Het komende uur gaan jullie (in tweetallen of met een groepje), een wandeling maken door de stad. Tijdens de wandeling kom je langs zes punten waar je concreet gaat bidden met elkaar. Bepaal samen in welke richting jullie de route lopen.  Al wandelend kun je met elkaar de onderstaande gespreksvragen bespreken.

Gespreksvragen:

1. Wat raakt jou als je kijkt naar deze stad of de buurt waar je zelf woont? Waarover maak je je zorgen of waar ben je juist blij mee?
2. Ervaar jij de plek waar je woont en/of werkt als je roepingsplek? Wat betekent dit voor jou?
3. Waar verlang je naar als het gaat om de plek waar jij bent geplaatst? Wat zou je meer willen doen of zien?
4. . Bespreek in tweetallen de volgende vragen met elkaar (volgens de methode van This time tomorrow) en bid voor elkaar.

– Wat doe je morgen om deze tijd?
– Wat zijn daar de uitdagingen, waar geniet je van of waar zie je tegenop?
– Is er iets waar ik voor kan bidden?


Plaatsen van gebed:

A: De Sint Jan. Dank God dat Zijn gemeente hier al eeuwenlang mag samenkomen. Bid voor onze gemeente, dat we een levende en krachtige gemeenschap zullen zijn die Gods liefde uitstraalt.
B: Het oude Stadhuis (Markt). Bid voor het bestuur van onze stad, dat God de bestuurders wijsheid schenkt om de juiste beslissingen te nemen.
C: De Rechtbank (Oosthaven 25). Een plek waar bij onenigheid beslissingen worden genomen.  Bid God om beslissingen die recht doen aan wat Hij voor ogen heeft voor de gemeenschap. Bid voor mensen die zich onterecht behandeld voelen in relaties of organisaties. Dat zij de liefde en vrede van God mogen ervaren en het Jezus na mogen zeggen: ‘Vader, vergeef het.’
D: Inloophuis Domino (Oosthaven 31c). Een plek van ontmoeting en een luisterend oor. Dank God voor de inzet van vele vrijwilligers en de waardevolle ontmoetingen. Bid voor de mensen in de stad die zich alleen voelen of veel zorgen hebben.
E: De Punseliefabriek (Spieringstraat 107). Een plek van ambacht en bedrijvigheid. Bid voor al het werk dat in de stad gedaan wordt, dat het bijdraagt aan ons welzijn. Bid voor ouderen, die na gedane arbeid rusten. Bid ook voor hen die buiten het arbeidsproces zijn geraakt.
F: Basisschool (Spieringstraat 18). Dank God voor de kinderen en de jeugd in onze stad. Bid voor een veilige en liefdevolle omgeving voor kinderen om op te groeien en de gaven en talenten die God hun geeft te ontwikkelen.