Gebed voor Goudse zorgverleners

gebed_voor_goudse_zorgverleners

Afgelopen zondag is tijdens de ochtenddienst gebeden voor de ‘buren’ van de Sint-Jan, in dit geval de zorgverleners in de stad. Het is goed om naast de dienst ook te blijven bidden voor de stad en de mensen buiten de kerk. Vandaar dat we dit gebed delen. Bidt u/bid jij mee?

Heer, wij bidden voor onze buurt, voor de buren van de Sint-Jan, in het bijzonder voor de vele zorgverleners in Gouda.

We bidden voor de jeugdzorg. Dat er begaanbare wegen gevonden worden. We bidden voor gezinnen waar kinderen ziek zijn of beperkingen hebben. Dat er ook voor hen goede zorg zal zijn. Zegen allen die voor deze kinderen zorgen met liefde en geduld. Wij bidden voor gezinnen in de knel, waar zorgen zijn. Wilt U zelf alle tekorten aanvullen, daar waar het moeilijk is en ouders niet weten hoe verder, waar gebrokenheid is en waar het niet veilig is. We bidden dat er mensen om hen heen staan die er voor hen zijn. Wij bidden voor het sociaal team van Gouda. Dat er wegen worden gevonden om gezinnen verder te helpen.

We vinden het vreselijk dat oude en kwetsbare mensen alleen zijn. We zien dat iedere dag weer. Mensen die door dementie, hersenletsel of beperkingen bang zijn en niet begrijpen waarom zij binnen moeten blijven. Mensen verlangen zo naar nabijheid. Er is zoveel eenzaamheid en angst en depressie. Dat grijpt ons aan als we het zien en dagelijks meemaken.  Er zijn mensen die zichzelf verdoven, die verslaafd zijn omdat zij het leven niet aankunnen.

Kom, o Heilige Geest van God, wij verwachten U! U bent de Trooster. Troost hen die zich zo alleen voelen. Bemoedig en schijn met Uw licht op iedere plek waar het donker is. Kom met Uw genade, Heer!

Troost partners en kinderen die zo graag bij hun geliefden zouden zijn en voor hen willen zorgen en dit nu aan anderen over moeten laten.

We danken dat we als verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, geestelijk verzorgers en alle andere zorgverleners in deze tijd nabij mogen zijn. Vul ons iedere dag opnieuw met Uw liefde, kracht en troost. Dat wij een open hart en oor hebben voor de mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben. Dat we zien wat zij nodig hebben en er echt voor hen zijn. Deel door ons Uw liefde uit. Dat we als collega’s in de ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, praktijken, instellingen of woonvormen er samen voor blijven gaan. Ook als het druk en hectisch is en deze situatie langer duurt. Geef creativiteit en vindingrijkheid om wegen te zoeken voor contact, ondanks beperkingen.

Zegen ons en maak ons tot een zegen. Raak ons hart aan, dat we bewogen zijn. Maak ons tegelijk sterk en moedig en geef ons de wijsheid om ons werk zorgvuldig en bekwaam te doen. Bescherm ons tegen het virus, dat wij niet ziek worden. Herstel wie ziek zijn of waren, geef hun nieuwe moed en energie en vertrouwen.

We danken U voor de plekken waar het virus niet toesloeg.

Wij bidden voor zorgverleners die meemaken dat mensen in eenzaamheid sterven, ontferm u over hen Heer, dat ze het vol houden. Geef wat zij nodig hebben.

Heer, we bidden U, we smeken U dat het Coronavirus stopt. Dat er niet nog meer mensen ziek worden en sterven. U bent bij machte om het virus te weren. We bidden U Heer Jezus, in Uw naam, om dit wonder.

Geef wijsheid aan onze regering en aan iedereen die beslissingen moet nemen over wat wel en niet mag en kan in deze tijd. Om de juiste keuzes te maken. Zij  hebben inzicht van U nodig. Wilt U hun dat geven.

Bouw Uw koninkrijk, ook en juist nu in deze tijd, door alles heen.

Heer, hier zijn wij, ieder op de plek waar U ons gesteld heeft. U zendt ons uit om het zaad te zijn van Uw rijk. Wij verwachten U. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.  Amen.