Gebed voor Goudse ondernemers

Coronatijd

Vorige week is tijdens de ochtenddienst gebeden voor de ‘buren’ van de Sint-Jan, de ondernemers in de stad. Het is goed om ook naast de dienst te blijven bidden voor de stad en de mensen buiten de kerk. Vandaar dat we dit gebed delen. Bidt u ook voor uw eigen buurt? 

Heer, wij bidden u voor onze buurt, voor de buren van de Sint-Jan, de vele ondernemers in de binnenstad. En met hen voor alle ondernemers in onze stad.

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot voor het bedrijfsleven. Veel ondernemers zien hun omzet wegvallen en maken zich zorgen over de continu├»teit van hun bedrijf. Zorgen over het kunnen behouden van personeel, het betalen van leveranciers en de huur – of hypotheeklasten. 

Wat zullen de gevolgen op langere termijn zijn? En hoe ziet het verdienmodel eruit als de maatregelen weer versoepeld worden? 

Ontferm U, Heer! Geef ondernemers moed en creativiteit om manieren te vinden om deze crisis het hoofd te bieden. 

We danken voor initiatieven die ontstaan, waaronder de overheidssteun. 

We bidden voor onze regeringsleiders en onze Goudse gemeenteraad om de juiste beslissingen te kunnen nemen en effectieve steunmaatregelen te bieden die ondernemers helpen hun bedrijf te continueren. 

We bidden voor de ondernemers en hun personeel dat ze moed houden. Dat ze door alle omstandigheden heen mogen weten in goede handen te zijn. Uw handen!