Gebed uit Schwerin: ‘Gezonden en bemoedigd’

688-Mattheus-28-20-Ik-ben-met-u-tot-de-voleinding-van-de-wereld

Door: Gerard en Janneke de Wit

Onze Vader in de hemel,

Dank U wel dat U naar de aarde kwam om ons te dienen. Dat U, Jezus, U liet U zenden door de Vader om midden tussen ons in te wonen. Dank U wel dat U Uw Heilige Geest gaf en belooft voor altijd bij ons te zijn tot aan de voltooiing van deze wereld.

Dank U wel dat U ons wilt gebruiken in Uw reddingsplan, het goede nieuws dat de wereld in moet. Dank U wel dat U ons zegent om tot zegen te zijn. Dat U door ons heen wilt werken, gewoon op de plaats waar we mogen leven, werken, spelen, boodschappen doen, ontspannen. We bidden U dat U onze ogen opent voor waar U aan het werk bent. En help ons om beschikbaar en gehoorzaam te zijn als U ons wilt inschakelen. Geef ons moed om ons leven te delen met hen die U nog niet kennen. Help ons hen te leren kennen. Help ons echt naar hen te luisteren. Help ons om niet krampachtig activistisch te worden, maar met liefde om ons heen te kijken waar we Uw liefde kunnen doorgeven.

We bidden U voor de kinderen. Vul hen met Uw Heilige Geest, zodat ze onverschrokken kleine lichtjes van hoop mogen zijn: thuis, in de speeltuin, op de peuterspeelzaal, bij de oppasmoeder, op school of op de sportclub.

We bidden U voor onze jongeren. Het leven kan soms zo verwarrend zijn en misschien doet deze Coronatijd daar nog wel een schepje bovenop. Geef hun moed om in hun school of opleiding, tussen hun vrienden te durven staan voor wat ze – ondanks alle vragen die er kunnen zijn – geloven.

We bidden U voor onze buren, vrienden en collega’s die U niet kennen. Die geen weet hebben van de hoop die U ons geeft. We bidden van U dat U vragen in hun hart zaait. Vragen die de kern raken. Help ons deze vragen te herkennen en in liefde te reageren op wat hen beweegt. Geef ons geduld als de grond hard is. Bewaar ons voor moedeloosheid, als reacties anders zijn dan we hopen. Help ons steeds weer voor ogen te houden dat U het bent die aan het werk is. Ook als wij het niet zien. Het gaat niet om ons succes, maar om Uw eer.

Dank U wel dat Uw goede nieuws de wereld rond gaat. Uw kerk is wereldwijd en we bidden voor al Uw kinderen, onze broers en zussen in geloof, die op andere plekken, in andere landen wonen en leven om daar zout en licht te zijn. Waar deze Coronatijd misschien grote impact heeft en mensen wellicht Uw gemeente ‘kwijt raken’. Waar de namaak-zekerheden van het leven opeens wankelen. Of waar andere tegenwerking is, wat mensen probeert de ontmoedigen, schenk dan alstublieft wat nodig is om standvastig, moedig en hoopvol te blijven. Daar en hier.

Onze Vader in de hemel. Laat Uw naam geëerd worden. Laat Uw koninkrijk komen. Laat Uw wil gebeuren, zoals die in de hemel gebeurt, zo ook op aarde: in mijn huis, in mijn straat, op mijn school, in mijn supermarkt, in mijn vriendenkring, op mijn werk, in onze stad.

Amen