Gebed bij het rekenschap geven van de hoop die in ons is

geloof-hoop-en-liefde

Onze Vader in de hemel,

Wij danken U dat U, de Heilige God, door de Heere Jezus onze Vader wilt zijn. Help ons om in alles te wandelen als Uw kind. Maak ons altijd bereid tot verantwoording aan ieder die ons rekenschap vraagt van de hoop die in ons is: thuis, op school, op ons werk, in de buurt. Geef dat we zo vol van Uw liefde mogen zijn dat we die liefde en genade mogen doorgeven aan alle mensen om ons heen. Laat ons de kansen zien om goede werken te mogen doen die U verheerlijken. Maak ons navolgers van het goede, strijders voor gerechtigheid. Help ons om niet bang te zijn of onverschillig. Geef dat wij het Goede Nieuws niet voor onszelf houden, maar kansen zien om het met anderen te delen die U ook zo nodig hebben maar dat misschien zelf nog niet beseffen. Help ons om in alles een goed geweten te hebben. We belijden dat we dit niet vanuit onze eigen kracht kunnen, maar dat we in dit alles U en de leiding door Uw Heilige Geest nodig hebben, elke dag weer. Dank U wel dat U heel dichtbij ons bent en zelfs in ons hart wilt wonen. Wij prijzen en loven U, in Jezus’ naam, amen.