Focuswandelingen

Algemeen-Wandelen-6

Geen lid van een Bijbelkring of gespreksgroep en wel belangstelling om met andere gemeenteleden door te praten over het thema ‘Jezus in de wereld waarin wij wonen, leven en werken’? Misschien is een Focuswandeling iets voor u/jou! Elke tweede zaterdag van de maand vindt er van 10.00–11.30 uur een wandeling plaats. Alle kernelementen van Focus komen hierbij aan bod: bidden, Bijbellezen en het zoeken van verbinding met het dagelijks leven. Dat gebeurt door ‘verhalen te delen’ (wat speelt er in uw/jouw leven?, hoe raakt dit Bijbelgedeelte daaraan?) en ‘in beweging te komen’ (wat vraagt God van u/jou om te doen in wat speelt in uw/jouw persoonlijke situatie?). De groep die op zaterdag 12 oktober weer gaat wandelen, kan nog versterking gebruiken. Meer informatie is te vinden op www.izb.nl/focus-verhalen/focuswandeling. Voor opgave en verdere vragen, mail naar focus@sintjansgemeente.nl.