Focus op Gods Koninkrijk

foto henk van blitterswijk (1)

Als je aan mij zou vragen wat ik morgen doe, is dat meestal dat ik die morgen bezig ben met studie. Nog steeds. In 2009 kon ik vervroegd stoppen met werken. Dat deed ik in de hoop meer in het pastoraat te kunnen betekenen.

Ik was er al achter gekomen dat ik dikwijls niet goed kon helpen door gebrek aan kennis. Waarom is iemand onrustig? Waarom is iemand doelloos? Waarom depressief? Of waarom geneest de ene keer iemand wel als ik om genezing bid en de andere keer niet?

Ik vroeg me af of er in boeken en in de Bijbel antwoorden waren. Uiteindelijk vielen boeken me tegen, maar de Bijbel is een peilloze bron. Vooral die in het Hebreeuws en het Grieks, want bij vertalingen verlies je altijd aan betekenis. Trouwens, via interlineaire vertalingen en woordenboeken op internet zijn deze teksten goed te lezen. Ook voor leken.

Zo ben ik nu bezig met de terugkomst van Jezus en het einde van de tijd. Onderwerpen op onze buurtkring. Boeiend en ook rustgevend om te weten wat daarover in de Bijbel staat.

Verder ben ik bezig met het onderwerp zalving. Daar zal de laatste avond van blok 2 van de cursus ‘Focus op Gods Koninkrijk’ over gaan. Hiermee wordt bedoeld dat iemand door Gods aanwezigheid in zijn of haar leven kwaliteiten ontvangt die hij of zij eerder niet had. Als je een zalving ontvangt, heb je een rijk leven. Iedereen kan een bepaalde zalving ontvangen.

Wat ook een megastudie is, dat zijn wat we de Joodse feesten noemen. Allemensen, wat heeft de Heere God daar een energie in gestoken! Dit onderwerp ben ik gaan uitdiepen omdat mij dat zelf belangrijk lijkt. Het lijkt mij dat God ons op die manier geestelijke waarheden probeert te leren begrijpen. Net zoals wij in onze kerk door het gewone brood en de gewone wijn de verzoening met God door Jezus kunnen gaan begrijpen.

In blok 3 van ‘Focus op Gods Koninkrijk’ gaan we ons bezighouden met de overwinning van het licht op de duisternis. Wat gaan we die vier avonden doen? Goed om de duisternis in kaart te brengen. De tegenstander te leren kennen. Te ontdekken wat de mogelijke geestelijke wapens zijn. En hoe we de Heere God als rechter van hemel en aarde erbij kunnen betrekken.

Mijn idee is dat ik alle teksten uit de Bijbel bekijk. Dus niet alleen de teksten die theoloog A of schrijver B bij een onderwerp naar voren brengt. En dat ik daar ook het Hebreeuws en het Grieks bij betrek. Vervolgens ga ik in rust en stilte met God voor inspiratie over die teksten.

Nu lijkt het misschien weinig praktisch wat ik allemaal doe. Maar dat is niet zo hoor. Het resultaat bij deze onderwerpen is bijvoorbeeld dat mensen met een gezond beeld naar de toekomst kijken, dat mensen een zalving ontvangen, dat mensen hun dagelijks leven kunnen koppelen met de wereld van God en dat mensen eindelijk vrij komen en van de duisternis naar het licht gaan. Die mogelijke resultaten motiveren mij om met ijver verder te gaan.

Henk van Blitterswijk

Resultaten staan op www.het-ga-je-goed.nl