Focus op de mensen om je heen

Focus interview Marco van Dijk

Tekst: Rieke de Kool, foto: Marga Schaap

Wie kan goed verwoorden wat het inhoudt om christen te zijn op de plaats waar God je geroepen heeft? ‘Dan moet je bij Marco van Dijk zijn’, krijg ik te horen. Marco is in eerste instantie terughoudend. Het helpt als ik meld dat er ook werd gezegd dat hij al jaren bewust niet vijf, maar vier dagen per week bij een werkgever in dienst is.

Delen van rijkdom
‘Op deze manier heeft mijn vrouw Nelleke sinds de geboorte van onze oudste meer ruimte om ook te blijven werken’, licht Marco toe. ‘Mijzelf heeft deze keuze extra mogelijkheden gegeven om een goede band met mijn kinderen op te bouwen. Nu zij groter zijn, heb ik meer tijd voor andere dingen, zoals mijn taak in de kerkenraad of het vrijwilligerswerk dat ik doe voor stichting Present.’ Pro Deo voert Marco voor deze stichting klussen uit waar hij goed in is, zoals laminaat leggen, muren schilderen of een tuin opknappen. Hij komt dan bij mensen thuis die geen mogelijkheden hebben om zo’n karwei zelf te (laten) doen. Wat hem daartoe motiveert? ‘Wij hebben het erg goed. Graag deel ik iets van mijn rijkdom met mensen die dat hard nodig hebben.’ 

Achter de voordeur
De rode draad door alle activiteiten die Marco onderneemt is het streven om anderen echt te zien en een stukje met hen op te lopen. Als coördinator van het pastoraat in wijk B beschouwt hij dit als de kern van zijn (toerustende) taak. Als hoofd wonen en vastgoed bij een woningcorporatie heeft hij geregeld te maken met mensen die niet zelfstandig kunnen wonen of herrie en overlast veroorzaken. Enthousiast vertelt hij hoe mooi het is om met een bevlogen team een maatschappelijke bijdrage te leveren. ‘Achter elke gevel en achter iemands uitstraling zit een wereld die je niet kent. Mijns inziens doe je waartoe je geroepen bent als je interesse hebt voor iemand als persoon, je verdiept in de redenen waarom hij of zij zo geworden is en hulp biedt waar nodig.’ Dat dit ook voor hemzelf verrijkend is, illustreert Marco met een voorbeeld. ‘Op verzoek van de diaconie had ik bij een gezin nieuw laminaat gelegd. Achteraf hoorde ik dat er sindsdien eindelijk weer vriendjes over de vloer mogen komen. Wat gaaf dat ik blijkbaar, samen met anderen, een rol speelde in het opheffen van een sociaal isolement.’ 

Koninkrijk van God
Marco legt er de vinger bij dat we ons binnen de kerk horen te realiseren dat we ‘Kingdom People’ zijn, mensen van het Koninkrijk. ‘Gods Koninkrijk is er nog niet, maar er is hier op aarde wel een Koninkrijk in wording. Onze opdracht is: zet je ogen en oren open voor wat God aan het doen is. Op een ontspannen manier mogen we op zoek gaan hoe we hier met onze gaven en talenten aan bij kunnen dragen. Tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.‘