Focus in de Goudse binnenstad

Bijbelkring Binnenstad

Tekst: Mirjam Hardenbol en Rieke de Kool, foto: Simone Hoekstra

Ruim twee jaar geleden liepen wij bij het uitgaan van de kerk richting hetzelfde appartementencomplex. We kenden elkaar nog niet, maar bleken al enige tijd  buren te zijn! Bij het hek van ons parkeerterrein ontstond het idee een Bijbelkring op te richten. Deze is intussen uitgegroeid tot de interkerkelijke Bijbelkring Binnenstad.

Creatieve werkvormen
We doen mee aan het Focustraject. Het boekje van de IZB volgen we als leidraad. Keer op keer zijn we verrast over de creativiteit van onze kringleden. Bij de studie over Simon en Andreas kreeg iedereen bijvoorbeeld de opdracht zijn gedachten op een A5’je te schrijven en deze vervolgens te delen. Op de geschiedenis van Zacheüs zoomden we in door samen een vijgenboom van wc-rollen te maken en met matroesjkapoppetjes het verhaal na te spelen. Bij het thema ‘Jezus geeft zichzelf voor ons’ stond een houten kruis op tafel. De kernvraag luidde: Wat zou jij bij het kruis willen leggen? Voor de avond over ‘De wonderbaarlijke visvangst’ was een ouder stel uit de gemeente uitgenodigd. Van hen kregen we indringende levenslessen mee. Zulke werkvormen blijken bij onze kring te passen en zijn de opmaat voor diepgaande gesprekken.    

Tienduizend redenen
Iedere twee weken komen we samen. Dit voorjaar zaten we zelfs een avond in de open lucht in Gouderak, waar een echtpaar van de kring een tuin heeft. Tussen de asperges en de courgettes spraken we over geloofstwijfel en andere vragen waarmee de Emmaüsgangers kampten. Tevens waren we met z’n allen aanwezig tijdens een open huis voor de bewoners van de Lange Noodgodsstraat. Tot onze verwondering ontstond daar ruimte om het over God te hebben. Uit de contacten die we hier legden is het initiatief ontstaan om de straat in overleg met de gemeente en buurtbewoners te vergroenen. Op de kring bidden we ook voor elkaar en anderen, delen we dankpunten via de groepsapp ‘Tienduizend redenen’ en helpen we elkaar bij praktische zaken. Zo assisteerden we rond een verhuizing en hielden we een gebedswandeling langs de school, het gezondheidscentrum en het ontmoetingscentrum in de nieuwe wijk van kringgenoten.

Gebedspunten
Ons verlangen voor de binnenstad? Mensen die zich geen christen noemen, lezen vaak toch nog een ‘Bijbel’: het leven van christenen. Een bekende van ons kwam nauwelijks meer in de kerk en was kritisch over het geloof. Opeens sprak hij enthousiast over God. Dominee Van der Veer van de EO was zijn levende Bijbel. Ondanks alles wat hij meemaakt, blijft deze predikant op God vertrouwen. We bidden dat we als kring zo’n uitstraling hebben. Een ander punt: toen we bespraken hoe Jezus naar Zacheüs keek, realiseerden we ons hoe bevooroordeeld wij kunnen zijn. Bidt u het volgende gebed met ons mee? ‘Jezus, open onze ogen, leer ons de mensen te zien zoals U ze ziet uit de hoge.’ Want als we met Gods ogen naar onze omgeving kijken, kunnen we Zijn liefde verspreiden.

Woon je in de binnenstad en heb je interesse om bij onze kring aan te sluiten? Mail naar focus@sint-jansgemeente.nl.