Focusactiviteiten blok 3

Focus in blok 3

In blok 3 van Focus (gepland van september tot en met november) is het thema ‘Jezus in jouw wereld.’ God wil ons gebruiken op de plaats waar we dagelijks zijn. Het dagelijks leven als roepingsplek: ervaar(t) u/jij dat ook zo? Naast de Bijbelkringen zijn er de komende maanden veel andere mogelijkheden om hierover in gesprek te gaan.

Wie meer verdieping en studie zoekt rondom de persoon en het werk van de Heilige Geest en wat dat betekent voor het dagelijks leven als gelovige kan terecht bij de cursus ‘Focus op het Koninkrijk van God’. Hierover is onlangs in de kerk een folder uitgedeeld.

Wie op zoek is naar gesprek, uitwisseling en onderlinge bemoediging om christen te zijn in de eigen leer- en werkomgeving kan meedoen aan de gesprekken over geloof en werk. Binnenkort wordt over dit onderwerp een gemeenteavond gehouden (datum volgt nog.)
Op de Startzondag en in de periode daarna is geïnventariseerd wat gemeenteleden doordeweeks doen met als doel groepen te vormen van mensen met vergelijkbare werkzaamheden. Ruim 80 mensen hebben zich hier intussen voor opgegeven. Het is de bedoeling dat in vervolg op de gemeenteavond per beroepsgroep enkele gespreksmomenten worden ingepland. Tot nu toe gaat het om de volgende groepen:
* Zorg/Hulpverlening;
* Onderwijs;
* Techniek/ICT;
* Financiën/Advies

Nog niet aangemeld of wel interesse, maar doordeweeks met heel andere werkzaamheden bezig? Laat het ons weten via focus@sintjansgemeente.nl.