Enquête

Waar staan we eigenlijk zelf in onze buurtbetrokkenheid? Daarom doen we eerst een zelfonderzoek. Slechts één spelregel bij het invullen: absolute eerlijkheid. Maak het niet mooier dan het is! 

Stellingen  

1. Ik lees het plaatselijke huis aan huis blad

2. Ik doe mee met de buurt-app

3. Ik ben actief betrokken op mijn directe woonomgeving

4. Ik volg de plaatselijke politiek

5. De afstand tussen mijn woning en de kerk waar ik bij betrokken ben is: 

0-1 km   

1-2 km 

2-5 km 

 > 5 km 

6. Onze kerk lijkt qua samenstelling (sociaaleconomisch, etniciteit) op de buurt waar ons kerkgebouw staat 

7. Mijn kerk stimuleert mij in mijn betrokkenheid op de buurt rond de kerk 

8. Mijn kerk stimuleert mij in mijn betrokkenheid op mijn eigen buurt 

Voor verdere achtergrondinformatie, zie de bijdrage ‘Gesprek naar aanleiding van de enquête’