Energiebeleid winter 2023 – 2024

Logo-PKN-Gouda-Web

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat we allemaal nog steeds te maken hebben met hoge energiekosten. Zo ook wij als Protestantse Kerk Gouda. Helaas is de energieprijs voor 2023 vier keer zo hoog als in 2022 het geval was en in 2024 is dit dubbel zo hoog. We kunnen dus niet anders dan concluderen dat het voor ons lastige tijden blijven.

Verduurzaming en vergroening van (kerk)gebouwen is erg belangrijk. We zijn daar al langere tijd mee bezig en gaan daar voortvarend mee door. Dit zal echter niet kunnen voorkomen dat de kosten van energie voor het jaar 2024 veel sneller toenemen dan met verduurzaming kan worden bespaard.

Dat er daarom voor de winter 2023/2024 opnieuw energie bespaarmaatregelen getroffen moeten worden zal u niet verbazen. Het is simpelweg te kostbaar om op de oude voet door te gaan wat betreft het energieverbruik binnen onze kerkgebouwen.

Belangrijkste besluiten die gelden voor de maanden november 2023 tot en met mei 2024 

1. In de winterperiode (van november tot en met april) wordt de basistemperatuur in de (kerk)gebouwen weer verlaagd. Over het algemeen genomen komt het erop neer dat de basistemperatuur voor de niet-monumentale kerkgebouwen van 16°C verlaagd wordt naar 11°C.  Voor onze monumentale kerkgebouwen, de Sint-Janskerk en de Sint-Joostkapel, is dat enkele graden lager.

2. Gedurende de maanden november tot en met mei is de verwarmde gebruikstemperatuur in de niet-monumentale gebouwen 15°C. Voor de monumentale gebouwen kan die wat lager komen te liggen.

Per gebouw kan er in principe één ruimte verwarmd worden tot de gebruikelijke temperatuur van meestal 20°C. Dit ten behoeve activiteiten waaraan kwetsbare personen deelnemen (bv. crèche, kinderen tot 12 jaar en ouderen).   

3. We verwarmen zo efficiënt mogelijk. Dit door middel van het clusteren van het gebruik

van de te verwarmen ruimtes. En: ruimtes kunnen alleen worden gebruikt door gezelschappen van meer dan zes personen.  Het is de bedoeling om bijeenkomsten met zes personen of minder zo veel mogelijk bij iemand thuis te houden.

Advies

Neem, als u naar de kerk komt, (letterlijk) wat extra warmte mee. We staan open voor suggesties. We ontvangen die graag per mail: tips.krijghetwarm@pkngouda.nl  Ook als u vragen heeft, aarzel dan niet om deze per mail te stellen: vragen.energiebeleid@pkngouda.nl. 

Tot slot: We danken God dat we de afgelopen jaren zo gezegend zijn. In afhankelijkheid van Hem willen we ons werk voortzetten met de uitdagingen die voor ons liggen.

Meer informatie

Meer informatie volgt op de website van de Protestante Kerk Gouda (https://www.protestantsekerkgouda.nl/kerkbeheer-en-organisatie/energiebeleid/).