‘Een grote familie’

Kinderen overstapdienst

Door: Stijnie Sturm

Zondag 11 juni vond de overstapdienst plaats. Kort hiervoor sprak ik Froukje Westerduin en Benjamin Mouw, na hun allerlaatste kinderleerdienst. Froukje is elf, zit in groep 8 van de Julianaschool en hoopt na de zomervakantie naar de Goudse Waarden te gaan. Benjamin is even oud, zit op de Livingstoneschool en gaat naar de Driestar vanaf augustus. Ze komen elkaar dus niet op school tegen, maar wel al jaren bij club en de kinderleerdienst.

Benjamin en Froukje bezochten jarenlang trouw de kinderleerdienst. Hun ouders vonden het belangrijk en namen hen mee, maar allebei geven ze aan zelf ook graag te gaan. ‘Vooral de laatste twee jaar was het zo gezellig’, aldus Froukje. ‘Je kende iedereen goed en de leiding was super aardig.’ Er komen verhalen over meester Kees die prachtig kan vertellen, het boekje met opdrachten, het maken van een dominee-advertentie (‘gratis toga als u bij ons komt’) en fijne gesprekken over het geloof. Benjamin: ‘Je kon echt alles vragen, en dan ging je met elkaar op zoek naar een antwoord.’ Dat kon over van alles gaan: de gaven van de Geest, het kerkelijk jaar of de ambten in de kerk. Froukje en Benjamin noemen allebei het groepsgevoel. ‘Je kent elkaar al jaren en het is leuk elkaars steeds weer te zien’. Ondanks de serieuze thema’s werd er veel gelachen, ‘maar tussendoor stak je echt veel op’.

Na de laatste kinderleerdienst volgt op 11 juni de overstapdienst. Froukje denkt ze het wel spannend vindt als ze voorin staat, maar ze heeft er ook zin in. ‘Ik vind het ook wel heel mooi, je hebt dan het gevoel dat je echt bij de kerk hoort en dat God dichtbij is.’ Ze denkt dat het voor de volwassenen in de kerk ook bijzonder is. ‘Al die mensen hopen dat je bij God blijft horen en dat hoop ik zelf ook.’ Benjamin denkt niet dat hij heel spannend gaat vinden, maar vindt het wel echt een moment waarop een nieuwe fase ingaat. ‘Je voelt je groot en klein tegelijk. Op de basisschool en bij kinderleerdienst was je de oudste, maar straks loop je weer als een kleuter het catechisatielokaal in.’

Allebei zijn ze van plan na de zomer naar catechisatie te gaan. Froukje: ‘Ik vind het belangrijk te blijven leren over God en het geloof, omdat ik graag wil vasthouden aan het geloof, ook op de middelbare school’. Benjamin heeft al leuke verhalen van zijn zus gehoord en ziet het wel zitten. ‘Er is een ontspannen sfeer en je komt er weer bekenden tegen.’

Als ik vraag of ze zich betrokken voelen bij de Sint-Jan, zeggen ze allebei volmondig ja. Froukje: ‘Ik ben echt trots dat ik in de Sint-Jan zit, zo’n mooie kerk’. Benjamin weet veel over de geschiedenis van de kerk en vindt het bijzonder hier elke week te komen. Benjamin: ‘Ik voel echt dat het mijn kerk is. De mensen vind ik ook heel aardig.’ Froukje: ‘Eigenlijk voelt het als een grote familie.’

De diensten bezoeken ze meestal graag, hoewel het soms lastig is om de focus vast te houden tijdens de preek. Allebei missen ze dominee Vreugdenhil en dominee Batenburg. ‘Dat waren echt onze dominees, je kende hen al zo lang. Ze vertellen zo groots en mooi over God.’ Froukje: ‘Ik vraag altijd op zondagmorgen wie er preekt, en als het dan toch nog eens dominee Batenburg of Vreugdenhil is, dan denk ik echt: yes!’ Benjamin: ‘Het is eigenlijk zoals de dominee vanmorgen zei: door mensen heen spreekt God. Dat merk je echt.’

Froukje en Benjamin, bedankt voor het mooie gesprek!