aanstelling ds. Aalt Visser

8340 (1)

Door de benoeming van ds. Batenburg tot preses van de landelijke synode is er een vacature ontstaan voor 60% voor een periode van ruim 3 jaar. Met dankbaarheid deelt de kerkenraad mee dat hij in zijn video-vergadering van afgelopen donderdag unaniem heeft ingestemd met de aanstelling van ds. Aalt Visser. Ds. Visser is 66 jaar oud en is deze maand met emeritaat gegaan en is woonachtig in Harderwijk. Na het dienen van diverse gemeenten als gemeentepredikant is hij ook samen met zijn vrouw Anneke namens de GZB twee keer uitgezonden geweest naar Zimbabwe als zendingspredikant.

De hoofdtaken van ds. Visser in onze gemeente zijn het voorgaan in de erediensten (1 a 2 keer per maand); het verzorgen van het crisispastoraat en een deel van het gewone pastoraat en het verzorgen van een deel van de catechese. De precieze verdeling zal in nauwe afstemming met ds. Batenburg plaatsvinden en waar nodig met ds. Vreugdenhil.

Wanneer de eerste dienst zal zijn dat ds. Visser voorgaat en de wijze waarop kennis gemaakt kan worden is gezien de situatie nog onzeker. Voor het pastoraat is hij vanaf 1 april beschikbaar.

Wij zijn blij en dankbaar dat de vacature nu vervuld is. Wij vertrouwen erop en bidden ervoor dat de komst van ds. Visser tot zegen van de gemeente zal zijn.