Digitaal een kopje koffie drinken

Ad-Schalk-700hoog


Door: Rieke de Kool

Hij woont op twaalf hoog en kijkt op het Groene Hart Ziekenhuis. Daar ziet hij meer witte pakken en vaker een ambulance dan anders. Zijn ziektegeschiedenis maakt het noodzakelijk om in coronatijd heel veel thuis te zijn. Wandelen en fietsen zijn nog toegestaan, maar boodschappen doen is er niet meer bij.

Verbonden in crisistijd
‘Bep en ik kunnen echt genieten van de digitale kerkdiensten, de vespers en meditatieve momenten die via Kerkomroep en het YouTubekanaal van de gemeente worden uitgezonden’, zegt Ad Schalk. ‘Luisteren naar het avondgebed van ds. David van Veen is intussen ook een vaste gewoonte geworden. Wat een bijzondere manieren om nu toch verbonden te zijn met de kerk. Twintig of dertig jaar geleden was dit ondenkbaar!’

Ook met de Buurtbijbelkring, een gemêleerde groep, hebben Ad en Bep contact via de techniek van deze tijd. ‘We deelden altijd al lief en leed via de kringapp, nu gebruiken we Microsoft Teams als communicatiemiddel. Dat is een gratis product waarvoor je alleen een computer of tablet en elkaars mailadres nodig hebt. Je kunt elkaar dan met een grote groep ontmoeten en ziet steeds maximaal vier personen in beeld, de mensen die aan het woord zijn.* Daarbij is iemand nodig die beurten geeft. Natuurlijk is een digitale kringavond niet te vergelijken met een avond in de huiskamer. Je ziet minder elkaars expressie, kunt het groepsproces minder goed volgen en het is ook best vermoeiend. Ondanks dat is het erg waardevol om elkaar te zien en te spreken.’

Schuilplaats
Hoe zo’n kringavond verloopt? ‘We hebben nu één avond gehad. Nadat we op de hoogte waren van elkaars wel en wee heeft één persoon voor de groep gebeden. Daarna lazen we ieder een stukje voor uit de teksten van Focus die in Teams geüpload waren. Vervolgens gingen we in kleine groepen uit elkaar om vragen te bespreken. Het programma zelf biedt deze mogelijkheid.’ Desgevraagd vertelt Ad dat ook in die groepjes gewoon het gedeelte dat zich aandiende werd behandeld en niet een speciaal uitgezochte bemoedigende tekst. ‘Elke tekst heeft zijn eigen zeggingskracht. Natuurlijk leven we in een spannende tijd waarin de dingen ons aan kunnen grijpen. Toch hoeven we ons niet neer te laten drukken. Het is Pasen geweest en we leven onder een open hemel. In ons appartement met uitzicht ervaren Bep en ik dat laatste heel letterlijk. Nadat ik een heftige diagnose kreeg, leerde ik zien dat alle zegeningen van voor die tijd uit Gods hand kwamen en Hij er met diezelfde hand altijd bij is. Ook in de huidige crisis is er bij Hem altijd een plek om te schuilen.’

Zegen van techniek
Met het verhaal van Ad over online Bijbelkring houden hoopt Focus ook anderen over de streep te trekken om hiermee aan de slag te gaan. Zijn oproep luidt: ‘Drink digitaal een kopje koffie met elkaar en ontdek hoe de techniek van vandaag je tot zegen kan zijn.’

* Microsoft werkt eraan om eind van deze maand negen personen in beeld te kunnen brengen. Voor andere mogelijkheden, zie www.izb.nl/focus-verhalen/online-kringen-tips/