‘Digidineren’ en elkaar opbouwen via Skype

BBK 1

Door: Rieke de Kool

Op de kring van Nelleke van der Knijff waren ze gewend grondig de Bijbel te bestuderen en te investeren in de onderlinge band. In coronatijd zijn ze dat blijven doen. ‘Het oude moesten we daarvoor loslaten.’   

In maart en april 2020 werden de Bijbelkringavonden nog verschoven. Ruim een jaar later kijkt Nelleke daar met een glimlach op terug: ‘Zoals velen dachten we dat corona snel voorbij zou zijn.’ Toen ze eenmaal beseften dat het langer ging duren, maakten haar man Martin en Arno van der Heiden een plan om online kring te houden. Skype bleek daarvoor de meest geschikte vorm.

Scherm
Die eerste digitale ontmoeting kan Nelleke zich nog goed herinneren: ‘Wat onwennig zaten we achter het scherm. Tien personen, in zes verschillende huiskamers. We probeerden uit wat werkte en wat niet. Op een digitaal whiteboard had iemand stellingen gezet. Discussiëren bleek echter lastig. We moesten onze verwachtingen bijstellen en zijn heel basaal te werk gegaan. Door strak ons rooster van tweewekelijkse studies te volgen en het goed gestructureerde Focuswerkboek te gebruiken. Wat we eerder best schools vonden, gaf nu houvast. De inleider hield een korte studie, stelde vragen en gaf beurten. Zo verliep het gesprek goed. Ondanks de beperkingen waren we dankbaar verbonden te zijn en samen te bidden.’

Frisse wind
Het werd zomer. Het aantal coronabesmettingen daalde flink. Wie het zag zitten, ging voorzichtig naar het buitenland. In het nieuwe seizoen weer alleen maar online Bijbelstudie doen, lokte niemand. Nelleke: ‘In de vakantie dacht ik er veel over na. Was er echt geen vorm te vinden die meer energie gaf? Zo ontstond het idee elkaar maandelijks op zaterdag buiten te ontmoeten en dan twee weken later digitaal samen te komen. Op die zaterdagen wandelden we in tweetallen. Een eventuele reflectievraag was beschikbaar. Wat waren we blij elkaar weer in het echt te zien en bij te praten! In het Groenhovenpark dronken we samen koffie. Op gepaste afstand. Ieder op zijn eigen kleedje, met een eigen thermoskan. Er gingen voorverpakte koeken rond.’
De digitale bijeenkomsten die ze sindsdien maandelijks op donderdagavond hielden, bleven door dit initiatief diepgang houden. Dat er uitgewerkte studies over Lukas voorhanden waren, was in deze situatie prettig.

Patat
Toen het buiten kouder werd, was wandelen geen optie meer. Gerard Bijkerk stelde toen voor om één keer per maand op zaterdag online met elkaar te eten. ‘Dat zijn we “digidineren” gaan noemen’, vertelt Nelleke. ‘Om 18.00 uur starten we Skype op, richten de camera op de eettafel en schuiven onze borden naar het scherm. Eén van ons bidt, vooraf verzamelen we voorbedepunten. Tijdens de maaltijd wisselen we ervaringen uit. De één doet dat onder het genot van soep, de ander nuttigt een kliekje, weer een ander heeft een ovenschotel klaargemaakt. In ons gezin eten we op zaterdag vaak patat. We stellen elkaar gericht vragen: “Cristiana, Arno, Anja, Gerard, Marian, Winnie, Eize, Annemarie, Henk, Dian, Martin, Nelleke, wat heb je vandaag gedaan? Hoe was je week?” Meestal komen de kinderen ook even aan het woord.’

Stopwatch
In de loop van vorig jaar is een nieuw stel aangehaakt: Henk en Dian de Leeuw. Nelleke: ‘Online leerden we elkaar beter kennen. Zij houden van spelletjes en ook dat kan digitaal. Op een avond lieten ze ons flink door ons huis rennen. Wie komt als eerste met een pannendeksel terug bij het scherm? Wie met een kussen? Wie met een boek met dat en dat woord op de kaft? Met een stopwatch werd de tijd bijgehouden. Verder speelden we online Stad en Land, waarbij we bijvoorbeeld zo snel mogelijk plaatsnamen met een bepaalde beginletter moesten noemen. Erg leuk! Na de maaltijd praten we nog even verder onder het genot van een drankje en sluiten dan af met gebed. Twee weken later pakken we de draad van Lukas weer op.’

Verwacht worden
‘Elkaar op Skype treffen moet je niet willen vergelijken met wat er gebeurt als je samen in de huiskamer zit’, aldus Nelleke. ‘Natuurlijk hebben we vooral veel zin om elkaar weer fysiek te zien of een uitje te plannen. Maar een groep hebben die je regelmatig online spreekt, doet in deze tijd van afstand al ontzettend goed. Het biedt structuur, je deelt er dingen, leest samen de Bijbel, bemoedigt elkaar en wordt ergens verwacht. Onze ervaring is dat we dat allemaal nodig hebben.’

De foto is recent gemaakt tijdens een coronaproof uitje van de Bijbelkring.