Dienst van gebed/Focusdienst over ‘Toerusting in en buiten de gemeente’

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar

Op 3 november staat de kerkdienst in het teken van voorbede en dankzegging voor persoonlijke nood van gemeenteleden en gaat het tevens over het Focusthema ‘Toerusting in de gemeente voor buiten’. De gemeente mag een plek zijn om op adem te komen, gevoed te worden, met elkaar mee te leven en aangespoord te worden om te dienen in het leven buiten de kerk. In het tekstgedeelte (Kolossenzen 3:22-4:9) staat de oproep om sterk aan te houden in het gebed, zodat God deuren zal openen om iets van Jezus’ liefde te kunnen delen. Durf jij ook gebed te vragen voor je dagelijks leven? Na de dienst staan er gebedsteams klaar om voor je te bidden.