Diaconale nieuwsbrief mei 2022

logo-diaconie-nw.480x0

Zolang er nog hoop is
Het is voorjaar, alles groeit en bloeit. Na twee coronajaren is het fijn om elkaar weer zonder beperkingen te mogen en te kunnen ontmoeten. Dat is ook te merken in alle activiteiten die weer gestart zijn. U leest erover in deze nieuwsbrief. Toch is het geen onbezorgde tijd, er is veel om ons zorgen over te maken. De oorlog in Oekraïne, met alle geweld, verwoesting, vluchtelingenstromen en wereldwijde ontwrichting in voedselvoorziening en economie, maar ook de toenemende kloof tussen arm en rijk, de staat van het klimaat en het gebrek aan betaalbare woonruimte, om maar wat te noemen. Het is de uitdaging om te midden van dat alles niet vertwijfeld of verlamd te raken, maar op weg te blijven, zoekend naar het goede, in de ander, in dingen die we doen, hoe klein ook, elke dag weer. Dat kan als we leven vanuit hoop. Lees verder in de diaconale nieuwsbrief