De vrucht van de Geest is … vrede

Poster-vrucht-van-de-geest-2017-plantagekerk-zwolle

Het woord ‘vrede’ in de Bijbel is de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘sjaloom’. Sjaloom betekent onder meer ‘welzijn’ en ‘volmaaktheid’. Het gaat om een diepe rust in je hart, ongeacht de omstandigheden. Het is voor christenen onlosmakelijk verbonden met het evangelie van onze Vredevorst: Jezus Christus. Het is leven in vrede en harmonie met God en daardoor ook in vrede en harmonie met jezelf en anderen. Het is de boodschap van het heil, waardoor de mens zowel vrede met God als van God krijgt; een ongekende rust en vrede in zijn ziel.

Dat deze ‘sjaloom’ alleen van God kan komen blijkt uit 2 Tessalonicenzen 3:16: ‘Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.’

God zelf is onze schuilplaats
In ‘De vrucht van de Geest, Gods verborgen werk in ons’ schrijft N. van Haaften: “Ze zijn bij elkaar gekomen en hebben zichzelf ingesloten. Nu zitten ze daar. ‘Heb je de grote deur echt goed vergrendeld?’, vraagt een van hen aan een medediscipel.’ Moeten we die deur niet extra barricaderen, de tafel ervoor schuiven, zodat …?’
‘Houd je mond’, valt een van de mannen tegen hem uit. ‘Jullie zitten elkaar op te jutten en alleen maar banger te maken. We kunnen niets anders meer doen dan afwachten. De deuren zijn zo goed mogelijk vergrendeld, daar valt niets meer aan te verbeteren.’

Het wordt stil, allen zwijgen. Dan meldt zich opnieuw iemand. ‘Zou het niet beter zijn geweest als wij Jeruzalem hadden verlaten? We waren op het land misschien veiliger geweest.’ ‘Houd op met dat zinloze gepraat’, snauwt iemand. ‘Jullie “hadden we maars” en “hoe zou het zijn geweest als …” brengen ons geen steek verder.’ De angst is tastbaar aanwezig. Ze vult de ruimte.

Opeens is Hij daar – de opgestane Heer in hun midden. Niets kan Hem tegenhouden, geen graf, geen mensen, geen vergrendelde deuren, geen angst of vertwijfeling. Zij, Zijn discipelen, hebben zich teruggetrokken. Hij, de Zoon van God, zoekt hen op en begroet hen. Met drie woorden: ‘Vrede zij u.’

‘Vrede zij u’, dat zegt God ook vandaag tegen ons. Zijn sjaloom is een veilig omhulsel, vaste grond onder onze voeten, een dak boven ons hoofd. God Zelf is onze schuilplaats, een thuis voor ons onrustige hart.’

‘En de vrede van Christus regere in Uw harten’ (Kolossenzen 3:15)