De vrucht van de Geest is … geduld

geduld-uitgelicht

Tussen de Focusdiensten door gaan we in blok 6 in op de vrucht van de Geest, vandaag op geduld. ‘De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op’, vermeldt het Bijbelboek Spreuken. Via de profeet Jesaja zegt God tegen Zijn volk: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Ook Petrus wijst op het belang van geduld: ‘Bedenk dat het geduld van de Heer uw redding is.’ Cyprianus, een kerkvader uit de derde eeuw, zei: ‘Geen mens kan over geduld iets zinnigs zeggen, tenzij hij het geduld van God heeft leren kennen. In God heeft alle geduld zijn oorsprong en vanuit Gods geduld krijgt alle menselijke geduld haar schittering en waardigheid.’ Lees meer op:


Want wat moet God een geduld hebben met Zijn volk, Zijn kinderen! Een oud woord voor geduld is: lankmoedigheid. Dat is: de moed hebben om het lang uit te houden, om iemand lang te verdragen en te dulden.

Als van ons geduld gevraagd wordt, is dat dus nogal wat. Geduld hebben met mensen is iets heel anders dan het geduld hebben om iets moeilijks te maken. Het vraagt oefening. Volgens Corrie ten Boom worden we hier vooral in geoefend als we van God lastige mensen op onze weg krijgen.

‘Geduld is een boom waarvan de wortel bitter is, maar de vrucht werkelijk zoet’, luidt een Perzisch spreekwoord.

Geduld hebben is kunnen wachten
N. van Haaften zegt in ‘De vrucht van de Geest. Gods verborgen werk in ons’:
Geduld hebben betekent dat ik kan wachten. Op mensen, op … God.
Geduld hebben betekent kunnen luisteren.
Niet meteen reageren en de eigen mening te kennen geven, maar werkelijk willen horen wat de ander bedoelt.
Geduld hebben betekent het een en ander kunnen verdragen.
Niet meteen klagen als we teleurgesteld zijn,
niet meteen reageren als ons iets niet bevalt,
niet meteen tekeer gaan als iemand ons beledigt of kwetst.
Geduld hebben betekent leren zwijgen.
Geduld hebben betekent ook dat we niet toelaten dat de liefde ingehaald wordt door ergernis.
Geduld hebben betekent dat we de ander genadig zijn.
Geduld hebben betekent dat we volharden in plaats van opgeven.
Geduld hebben betekent God blijven vertrouwen (ook als we lang moeten wachten).