Correctie rekeningnummer Protestants Kerknieuws

logo_pkn_gouda

Helaas staat er een drukfout in het rekeningnummer op de acceptgiro voor de bijdrage aan het Protestants Kerknieuws. Het moet NL85 zijn in plaats van NL41.
Het juiste rekeningnummer is dus
NL85RABO0373720416 t.n.v. Protestants Kerknieuws Gouda.
Onze excuses voor het ongemak.
Kerkelijk Bureau