Hulp nodig of beschikbaar om te helpen?

Poster-Stil-mijn-ziel

‘Stil mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.’  Psalm 62

Wat maakt de corona-epidemie veel creativiteit los in de samenleving en in onze gemeente! In alle spanning en onzekerheid is dat hartverwarmend.  

Binnen de kerk zijn we geroepen tot realisme, vertrouwen en onderlinge zorg. Richtlijnen opvolgen, vaak onze handen wassen. Maar er ook bij stilstaan dat het God is die ons leven in Zijn handen houdt. En waar dat gezien de omstandigheden verantwoord is, elkaar een helpende hand bieden.

Wordt er in de Sint-Jansgemeente op dit moment voldoende voor elkaar gedaan? Met deze oproep willen we inventariseren wie er hulp kan gebruiken of juist beschikbaar is om te helpen. Zodat we met en voor elkaar klaar kunnen staan. We denken daarbij buurtgericht en hebben niet alleen ouderen en zieken op het oog, maar ook alle anderen die zich er nu extra alleen voor voelen staan of bij wie het virus veel impact heeft op hun werk. Bijvoorbeeld mensen die weinig contacten hebben, die niet op een Bijbelkring zitten, mensen in vitale beroepen, zzp’ers en iedereen die we hier niet noemen, maar zich nu wel aangesproken voelt.

Ken of ben je iemand die boodschappen nodig heeft, een huisdier heeft dat naar buiten moet, een luisterend oor kan gebruiken, behoefte heeft aan een spelletje, aan (tijdelijk) onderdeel zijn van de appgroep van een Bijbelkring, aan oppas, …? Schroom dan niet en stuur ons een bericht of meld iemand anders aan die hulp op prijs stelt.    

Natuurlijk zorgen wij voor u, voor jullie en voor onszelf dat we zo min mogelijk fysiek contact hebben. Dus gezellig kletsen kan per telefoon, een spelletje spelen kan in veel gevallen online, boodschappen zetten we neer. Over hygiënemaatregelen bij sommige andere hand- en spandiensten laten we ons goed adviseren.  

Ben je beschikbaar om te helpen? Ook dat horen we graag.  

Hulp vragen of hulp bieden
Hulp nodig of beschikbaar om te helpen? Laat het weten via het formulier hieronder.

Een kerngroep betrokken gemeenteleden brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Deel dit bericht aan zo veel mogelijk gemeenteleden.