Coronahulp Sint-Jansgemeente: omzien naar elkaar in tijden van crisis

CORONAHULP

Het coronavirus heeft ons dagelijks leven behoorlijk ontregeld. Om elkaar op een laagdrempelige manier te helpen bij praktische vragen en in het meeleven met elkaar in deze tijd, is het initiatief Coronahulp Sint-Jansgemeente ontstaan. We zijn nu zo’n twee maanden onderweg. Tijd voor een kleine update over wat er wordt gedaan langs deze weg.

‘Het is een kleine moeite en ik doe het graag!’
Bijna 90 gemeenteleden hebben hun hulp aangeboden om via deze weg iets voor anderen te kunnen betekenen. Veel mensen gaven aan te willen helpen met boodschappen doen of bieden een luisterend oor en een gezellig praatje via de telefoon. ‘Het is een kleine moeite en ik doe het graag!’, zei iemand daarover. Ook huiswerkhulp of andere ondersteuning van kinderen is aangeboden, hulp bij urgente praktische klusjes in huis en tuin, of vervoer naar het ziekenhuis.

Boodschappen, kaartjes en een luisterend oor
Wat wordt er ondertussen gedaan door de hulpbieders? Een aantal gemeenteleden krijgt via deze weg hulp met boodschappen doen. Ook kwam er een vraag van een woongroep voor mensen met een psychische aandoening. Zij mogen de deur niet meer uit voor boodschappen. Verschillende gemeenteleden zijn aan deze woongroep gekoppeld om te helpen. Mooi dat we op deze manier ook buiten de gemeente iets praktisch kunnen betekenen. Daarnaast krijgen we via de buurtouderlingen en vanuit het ouderenpastoraat de vraag om kaartjes en/of attenties te sturen naar ouderen in de gemeente, of af en toe telefonisch een praatje te maken met iemand die veel alleen is. Ook dat doen veel hulpaanbieders ondertussen met enthousiasme. Verschillende clubs en kringen vroegen via de werkgroep om adressen van (oudere) gemeenteleden om af en toe een kaartje te sturen. Het blijft daarbij niet altijd eenrichtingsverkeer; soms sturen ouderen ook een briefje terug. Bijzonder om elkaar via deze weg dan wat beter te leren kennen.

Hulp vragen is best lastig
Veel mensen vinden het lastig om zelf om hulp te vragen. Dat merken we ook in onze gemeente. Vanuit de werkgroep zijn er, via de coördinator pastoraat, korte lijnen met de buurtouderlingen. Zij hebben dit initiatief bij mensen uit hun buurt onder de aandacht gebracht en houden via telefoon of mail ook vinger aan de pols bij gemeenteleden die mogelijk hulp nodig hebben. Gelukkig redden de meeste mensen zich wel of krijgen ze hulp via familie of buurtgenoten. Ook zijn er kringen die actief zijn voor mensen uit de buurt.

Puzzelliefhebbers gezocht
Zo langzamerhand krijgen we wat meer bewegingsvrijheid. Maar voor ouderen en mensen die om andere redenen kwetsbaar zijn, blijft het lastig om de deur uit te gaan of anderen te ontmoeten. Van een gemeentelid kwam de vraag om puzzels te ruilen of door te geven. Met een klein briefje erbij is het meteen een leuk moment van contact. Ben je een puzzelaar of wil je dat worden? Stuur een berichtje via dit formulier. Ook andere vragen zijn nog steeds welkom, we helpen graag om de verbinding te leggen tussen vraag en aanbod.