update corona maatregelen Sint-Jansgemeente

small2432

De kerkenraden van wijk A en B van de Protestantse Kerk in Gouda, de Sint-Jansgemeente, hebben besloten om tot 1 juni geen samenkomsten te houden. Dit in lijn met het advies van de landelijke PKN gelet op de Corona uitbraak.

De kerkdiensten van de Sint-Jansgemeente worden op dezelfde manier gehouden zoals de afgelopen weken maar dan in een kleinere setting. Namelijk zonder kerkgangers, met de predikant, vertegenwoordiging van de kerkenraad, een koortje met circa 8 zangers en een organist. Het aantal mensen die aanwezig zijn in de Sint-Jan proberen we zo beperkt mogelijk te houden.

Deze diensten zijn te volgen via het YouTube kanaal van de Sint-Jansgemeente of via kerkomroep. Aangeraden wordt om de dienst via YouTube te volgen om de belasting op kerkomroep te beperken. Zo krijgen ook de gemeenteleden die niet weten hoe YouTube werkt de gelegenheid om mee te kijken via kerkomroep. De liturgie is te downloaden van de website van de Sint-Jansgemeente en wordt op zaterdag verspreid in de nieuwsgroep. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsgroep via het aanmeldformulier.

Verder zijn de volgende besluiten genomen over de ingeplande diensten.

  • De ThemaPlusdienst van 29 maart 19:00 uur wordt geannuleerd.
  • De Vespers in de stille week en de JANmeetings van 5 april en 3 mei worden ook digitaal uitgezonden.
  • De belijdenisdienst en doopdiensten worden uitgesteld tot we weer als gemeente bij elkaar kunnen komen.
  • De viering van het Heilig Avondmaal gaat door maar dan in een andere vorm dan we gewend zijn. Er wordt gezocht naar een wijze waarbij het Heilig Avondmaal in de Sint-Janskerk bediend wordt en door gemeenteleden thuis meegevierd of meebeleefd wordt. De PKN heeft hierover suggesties meegegeven voor gemeenten. De wijze waarop het Heilig Avondmaal in onze gemeente zal plaatsvinden wordt nog uitgewerkt en hier wordt u nog over geïnformeerd.
  • Er worden geen huwelijksdiensten gehouden maar wij adviseren aan bruidsparen om deze uit te stellen tot de periode na 1 juni.

Ten aanzien van de overige activiteiten hanteert de kerkenraad de lijn dat gemeentebrede activiteiten tot 1 juni worden geannuleerd. Denk hierbij aan catechese, clubwerk of andere samenkomsten. Ook de activiteiten die in kleiner verband worden gehouden worden door de kerkenraden afgeraden. Wij adviseren om de richtlijnen van de overheid in acht te nemen. Het bezoekwerk gaat alleen door voor noodzakelijke situaties. De buurtouderlingen zijn uiteraard altijd bereikbaar via telefoon of e-mail.

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen nauwgezet en zullen uiterlijk 7 mei een besluit nemen voor de volgende periode. Houd de website van de Sint-Jansgemeente (www.sintjansgemeente.nl) en de nieuwsgroep Sint-Jansgemeente in de gaten voor het laatste nieuws. Opgeven voor de nieuwsgroep kan via het aanmeldformulier dat is op te vragen via info@sintjansgemeente.nl.

Degenen die niet op internet zijn aangesloten worden geïnformeerd via de zondagsbrief en het kerkblad. Ook krijgen de mensen die de zondagsbrief altijd al thuisbezorgd krijgen een speciale bijlage met nieuwsberichten. Wanneer u niet op internet bent aangesloten en u geen zondagsbrief thuis ontvangt, kunt u zich aanmelden via uw buurtouderling.

Wanneer u niet weet wie uw buurtouderling is kunt u dit vragen aan de coördinator pastoraat: Pieter de Visser of Marco van Dijk.