Corona maatregelen Sint-Jansgemeente

small2432

De kerkenraden van wijk A en B van de Protestantse Kerk in Gouda, de Sint-Jansgemeente, hebben besloten om tot eind maart geen samenkomsten te houden. Dit in lijn met het advies van de landelijke PKN gelet op de Corona uitbraak. 

De kerkdiensten van de Sint-Jansgemeente gaan wel door, zonder kerkgangers, met de predikant, kleine samenstelling van de kerkenraad en organist. Deze diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl. Komende zondag vindt er geen bediening van de Heilige Doop plaats in deze dienst. De ThemaPlusdienst van 29 maart 19:00 uur wordt geannuleerd.

Ten aanzien van de overige activiteiten hanteert de kerkenraad de lijn dat gemeentebrede activiteiten tot eind maart worden geannuleerd. Denk hierbij aan catechese, clubwerk of andere samenkomsten. Voor de activiteiten die in kleiner verband worden gehouden adviseren wij om daar terughoudend mee om te gaan. Ook adviseren wij om de richtlijnen van de overheid in acht te nemen. Het bezoekwerk gaat alleen door voor noodzakelijke situaties. De buurtouderlingen zijn uiteraard altijd bereikbaar via telefoon of e-mail.
Wij volgen de landelijke ontwikkelingen nauwgezet en zullen uiterlijk voor eind maart een besluit nemen voor de volgende periode. Houdt de website van de Sint-Jansgemeente (www.sintjansgemeente.nl) in de gaten voor het laatste nieuws.