corona maatregelen januari

EVogkadU4AAsPOf

Zusters en broeders,

Naar aanleiding van de persconferentie van de overheid van afgelopen woensdag en de instelling van de avondklok hebben de kerkenraden de maatregelen opnieuw overwogen. Een belangrijk onderdeel van deze afweging is de bedoeling van de maatregelen van de overheid. Namelijk het aantal contacten en bewegingen tot een minimum te beperken. Daarom vinden de kerkenraden het van belang om ook als kerk hierin onze verantwoordelijkheid te nemen en ook in lijn met deze maatregelen hetzelfde te doen. Tegelijk vinden we het van groot belang om de eredienst door te laten gaan. Daarom is besloten om gedurende deze verscherpte maatregelen en avondklok wel fysieke diensten te houden maar zonder kerkgangers en met een minimum aan noodzakelijke personen.

De kerkenraden vinden dit een moeilijk besluit maar denken, alles overwegend, dat dit besluit het beste past in de huidige omstandigheden.

In lijn met de besluiten van de overheid is het maximum aan bezoekers voor begrafenisdiensten teruggebracht naar 50 personen. We zoeken creatieve manieren om de onderlinge contacten en pastoraat door te laten gaan, maar fysieke bezoeken worden beperkt om risico’s op besmetting te beperken. 

De kerkenraden stimuleren mogelijkheden om elkaar op een alternatieve manier te ontmoeten. De digitale ontmoetingen na afloop van de dienst via Zoom wordt weer gehouden. Het initiatief van de Open Kerk blijft doorgaan, met wat aangepaste tijden in verband met de avondklok. De beperking dat groepen niet toegestaan zijn is nog steeds van kracht. De kerk staat open voor individuele bezoekers of mensen van hetzelfde huishouden.

Vanuit het jeugdwerk is veel aandacht voor digitale verbondenheid met tieners en jongeren vanuit catechisatie en clubs. Aanvullend daarop wordt binnenkort geëxperimenteerd met een laagdrempelige digitale ontmoeting op zondag. 

Ondanks alle beperkingen zijn de kerkenraden voornemens de erediensten  op deze wijze door te laten gaan. We komen als gemeente samen op een andere wijze dan normaal. Niet samen in de kerk, maar zijn met elkaar en de dienst verbonden vanuit onze huiskamer. Wij mogen geloven dat God niet aan tijd of plaats gebonden is en Hij Zijn gemeente ook in de huiskamer kan en wil ontmoeten.

Laten we de hoop op Hem gericht houden. Elkaar bemoedigen, aandacht te hebben voor elkaar in deze moeilijke tijd. Laten we onze zorgen, bij wie anders dan onze Vader in de hemel, kenbaar maken en bidden of de Heilige Geest krachtig wil werken in Zijn gemeente hier in Gouda, maar ook wereldwijd.

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart (1 Petrus 1:13)

Hartelijke groet,

De kerkenraden van wijk A en wijk B van de Sint-Jansgemeente

22 januari 2021