Inschrijven

 • Informatie
 • Wijkindeling

  De St. Janskerk is de wijkkerk van wijkgemeenten A en B. De wijkpredikant van wijk A is Ds. M.C. Batenburg. De wijkpredikant van wijk B is Ds. G.C. Vreugdenhil. Geografisch wordt wijkgemeente A begrensd door de Graaf Florisweg in het noorden en de Raam in het westen, terwijl de Joubertstraat de meest oostelijke straat van de wijk is. Ook behoort het gebied ten zuiden van de Hollandse IJssel bij wijk A. Wijkgemeente B omvat een deel van het centrum van Gouda en het meest westelijke deel van de wijk Bloemendaal.

  Wilt u weten wie uw buurtouderling is? Volg dan deze link.

  Overschrijven

  Wanneer u niet in één van onze wijken woont en u zich wel sterk verbonden voelt met de wijkgemeenten van de St. Janskerk, is het verzoek vanuit de kerkenraden om u over te laten schrijven naar Wijk A of B. Als u woont in Wijkgemeente Oostpoort of Vredeskerk dan betreft dat Wijk A. Als u woont in Wijkgemeente Pauluskerk of Ontmoetingskerk dan is dat Wijk B. Meer informatie is te vinden op de website van de PKN Gouda.

  Nieuw ingekomenen bezoek
  In elke wijk hebben enkele mensen de taak op zich genomen om mensen die nieuw in Gouda zijn te verwelkomen. Tijdens een kennismaking bij u thuis geven zij informatie over het reilen en zeilen in de wijkgemeenten.
   
  Contactpersonen
  Nieuwe leden van onze wijkgemeenten A en B krijgen thuis bezoek van enkele gemeenteleden om hen te verwelkomen, waarbij informatie wordt verstrekt over de kerkdiensten, pastorale zorg, etc.
   
  Contactpersonen voor dit bezoekwerk voor Wijk A zijn:
  Roelande Hagendijk                     roelande.hagendijk@xs4all.nl
  Janneke van Loon                         bouwbedrijfvanloon@planet.nl
  Nelleke van Dijk                            marcoennelleke@zonnet.nl
   
  Contactpersonen voor dit bezoekwerk voor wijk B zijn:        
  Hanneke Kaars, tel. 502009        paul.kaars@caiway.nl
  Ellen Dijkgraaf, tel. 518136        je.dijkgraaf@live.nl
  Mieke Houtman, tel. 551312 / 06-53281820      gert.miekehoutman@telfort.nl
   
  Als u nieuw in onze Goudse gemeente bent, kunt u uiteraard ook zelf contact opnemen met een lid van de kerkenraad of één van de contactpersonen.
  Zie voor de wijkindeling: www.pkngouda.nl (Kies: wijkgemeente  wijkindeling).

  Meer informatie

  Meer informatie kunt u ook vinden in het kerkblad en de Informatiegids van de Hervormde Gemeente van Gouda. Deze liggen voor u klaar in de kerken en op het kerkelijk bureau. Daarnaast ligt er op de verwelkomingstafels bij de ingang van de St. Janskerk een speciale informatiemap voor nieuwkomers voor u klaar.

 • Contact