Buurtouderling

De Sint Jansgemeente bestaat uit twee wijken: wijk A en wijk B. Elke wijk bestaat uit een aantal buurten. Iedere buurt (meestal een postcodegebied) heeft een buurtouderling. Deze ouderling draagt de eerste verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de buurt. In principe is hij dus het aanspreekpunt. De buurtouderlingen worden meestal bijgestaan door diakenen, bezoekzusters en andere pastorale medewerkers. We proberen minstens één keer in de 2 à 3 jaar bij ieder adres in de wijk een bezoek te brengen. Wanneer u het op prijs stelt om tussentijds bezoek te ontvangen, dan kunt u dit aan de buurtouderling melden.

Wilt u weten wie de buurtouderling is? Voer dan hier uw woonplaats en postcode in:

Buurt en ouderling