Bijbelkring zijn in coronatijd

Bijbelking in Coronatijd

‘Ook de kerk wordt uitgedaagd door het coronavirus. Komende weken kunnen wij niet vanzelfsprekend naar de kerk gaan om God te aanbidden. Misschien wil het coronavirus ons eraan herinneren dat kerk zijn niet gaat om gebouwen en getallen, maar om mensen. Dat wij ons misschien te druk hebben gemaakt met wetten en regels, dat we wellicht mensen die niet in onze theologisch straatje passen uit de kerk hebben gezet, niet inclusief hebben gehandeld! En nu moeten we allemaal buiten de muren van het kerkgebouw blijven. Het coronavirus laat ons zien dat wij de kerk zijn, dat wij elkaar nodig hebben. Boven alles daagt het coronavirus ons uit om terug te keren naar God! Begrijp mij niet verkeerd, ik bedoel niet naar God in de zin van “mensen bekeren”. Met het terugkeren naar God bedoel ik het terugkeren naar de ziel van alles waar het om gaat! Terug naar goedheid, terug naar normen en waarden van barmhartigheid, gerechtigheid en medemenselijkheid. Het coronavirus daagt ons uit om de werkelijke ziel van onze economie, politiek en religie niet kwijt te raken, maar te herstellen.’
Samuel C. Lee, Theoloog des Vaderlands

Enkele suggesties van het Focusteam:

  • Probeer als Bijbelkring toch kringmomenten te hebben, bijvoorbeeld via Zoom of Microsoft Teams. Een tip: begin gezamenlijk met gebed en een rondje waarin iedereen deelt hoe het er thuis en op het werk voorstaat. Splits daarna in kleine groepjes op. De IZB is bezig voor blok 5 aanvullend materiaal te ontwikkelen voor kringen die niet meer fysiek bij elkaar kunnen komen. Daarover later meer.  
  • Ga met elkaar na wat je als kring in de buurt kunt betekenen, juist nu. Overweeg daarbij ook je op te geven om mee te doen met de coronahulp die vanuit onze gemeente wordt gegeven.  
  • Gebruik het Focus gespreksmateriaal voor je eigen stille tijd. In het werkboek staan suggesties hoe je het materiaal daarvoor kunt gebruiken.
  • Ga als gezin aan de slag met de gezinsmomenten. De boekjes met gezinsmomenten zijn te bestellen via de website van de IZB, maar deze organisatie biedt nu ook twee gezinsmomenten gratis als download aan:
  • Maak een Focuswandeling. Nu je als kring niet bij elkaar kunt komen, kun je misschien wel met iemand anders gaan wandelen en ondertussen een Focusbijbelstudie doen (met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, dus wel 1,5 m bij elkaar vandaan lopen). Bij een Focuswandeling komen alle kernelementen uit de Focusgesprekken terug, en de wandeling is ontwikkeld in een handige pdf, zodat je die op je smartphone kunt gebruiken.