Bid en werk: de zoektocht naar een predikant

beroepingscommissie

Door: Machteld Larooij

Iedereen weet dat predikanten beroepen kunnen worden, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar als dat dan in de eigen gemeente gebeurt, is dat wel even slikken. Zeker als blijkt dat allebei de predikanten tegelijk zullen vertrekken. Op dit moment zitten wij als Sint-Jansgemeente in een bijzondere situatie, waarbij veel gebed en overleg nodig is. Mede daarom is er een beroepingscommissie aangesteld. Aan het woord zijn Joke van Driel en Gerwin Bleumink van wijkgemeente A.

Joke van Driel
Gerwin Bleumink

Joke van Driel is in september afgestudeerd als grafisch ontwerper in Rotterdam en is momenteel werkzoekende. Daardoor stond ze open voor een taak binnen de gemeente. ‘Ik werd gebeld met de vraag of ik het zou zien zitten om plaats te nemen in de beroepingscommissie. Ik heb daar nu tijd voor en ik vind het bijzonder om hieraan bij te dragen.’ Gerwin zit al ruim drie jaar in de kerkenraad als diaken. ‘Vanuit de kerkenraad is ook de diaconie vertegenwoordigd in de commissie. Er zitten meerdere kerkenraadsleden in, maar naast Joke nog andere gemeenteleden van verschillende leeftijden, zodat er een weerspiegeling ontstaat van onze veelzijdige gemeente.’

Vanuit de gemeente worden predikanten aangedragen. Met de gemeente is een profielschets gedeeld, waarin staat wat er gezocht wordt in een predikant. Joke: ’Aan de hand van de profielschets en wensen vanuit de gemeente gaan we preken en diensten luisteren om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.’ Gerwin vult aan: ‘Ook stellen we onszelf de vraag: ‘welke predikant heeft de gemeente nodig?’ Er worden veel diensten van aangedragen predikanten door meerdere personen beluisterd. We werken in duo’s, zodat je kunt sparren. Je bevindingen deel je vervolgens met de andere commissieleden tijdens een driewekelijkse vergadering.’

Belangrijk om te vermelden is dat het niet gaat om wat de commissieleden zelf vinden. Gerwin: ‘De commissie moet een goede vertegenwoordiging zijn van de breedte van de Sint-Jan. We moeten voortdurend in ons achterhoofd houden: wat is goed voor onze gemeente? Het is een zoektocht om vanuit zoveel verschillende namen de juiste persoon te vinden. Er zijn allerlei procedures voor zaken binnen de PKN, maar hiervoor niet. We moesten het eigenlijk een beetje zelf gaan onderzoeken.’ Joke: ‘We probeerden erop te letten dat alle predikanten die werden aangedragen, een eerlijke kans kregen. We zijn nu zover dat we in de commissie een volgorde kunnen aangeven van een selectie predikanten die we willen voorleggen aan de kerkenraad.’

Voor Joke en Gerwin is dit de eerste ervaring in een beroepscommissie en ze komen tot nieuwe inzichten. Joke: ‘Ik heb echt moeten leren om mijn eigen gehoor uit te schakelen en te proberen gemeentebreed te luisteren. Ik zag af en toe door de bomen het bos niet meer. Als jongvolwassene kan ik een aanvulling zijn, dus wilde ik me daarop focussen: wat kan deze predikant bieden aan de jeugd? Doordat ik zoveel verschillende dominees heb horen preken, met de profielschets ernaast, vielen me andere dingen op. Ik luister nu ook anders naar onze eigen dominee en leer hier ontzettend veel van.’ Gerwin is het met haar eens: ‘De voorganger die we gaan beroepen heeft een behoorlijke impact. Hoe vind je daarin de weg van God? Maar het is ook gewoon ‘bid en werk’. Uiteindelijk zal God degene sturen die hier moet zijn. We doen dit in gebed en in vertrouwen. Hij wijst ons de weg.’