corona maatregelen 27 november 2021

EVogkadU4AAsPOf

Naar aanleiding van het besluit van de overheid van vrijdagavond en de expliciete en dringende oproep aan de kerken om aan te sluiten op de maatregelen in de maatschappij heeft het gezamenlijke moderamen van wijken A en B besloten dat de maatregelen opnieuw worden aangepast. Naast handhaven van de basismaatregelen, het ingetogen zingen, het beperken van bezoekers bij bijeenkomsten gelden aanvullende maatregelen over het laten vervallen van avondactiviteiten. Dit betekent dat met ingang van morgen, zondag 28 november, de middagdiensten vervroegd worden van 17:00 uur naar 15:30 uur. De avonddiensten zoals de ThemaPlus dienst en JANmeeting worden vooralsnog digitaal uitgezonden, zonder bezoekers. Het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen is verplicht volgens de normen in de samenleving. U wordt dringend verzocht om bij de in- en uitgang van de kerk om opstoppingen te voorkomen en extra alert te zijn op het houden van 1,5 m afstand. Het heilig avondmaal van volgende week zondag zal, voor zover wij nu kunnen overzien, in aangepaste vorm doorgang vinden. Daarbij is aandacht voor het waarborgen van afstand en de basismaatregelen.

Crèche en de kinderbijbelvertelling gaan door tijdens de ochtenddienst. De kinderleerdienst schuift met de middagdienst mee naar voren. Clubs en catechese kunnen helaas niet meer fysiek doorgaan. Via de leiding wordt gecommuniceerd of er een digitale mogelijkheid komt of niet. Voor kerkelijke bijeenkomsten thuis, zoals bijbelkringen, is het maximaal aantal gasten 4 personen. Vergaderingen met meer personen worden digitaal gehouden. Ondanks de aangescherpte maatregelen mogen we dankbaar zijn dat het mogelijk blijft om als gemeente samen te komen. Een belangrijke voorwaarde blijft dat we bij klachten thuisblijven, gepaste afstand houden en ons aan de basismaatregelen blijven houden.

Naast aandacht voor de praktische zaken vraagt de kerkenraad u ook om aandacht te houden voor de mensen om u heen. In de maatschappij en kerk zien we het gesprek verharden. 

Blijf met liefde naar elkaar omzien, de ander aanvaarden in Christus en van daaruit in liefde het gesprek aangaan. Laten we daarbij de overheid respecteren en onze verantwoordelijkheid nemen om verspreiding van het virus te voorkomen. En laten wij in dit alles het oog houden op Christus onze Heer in de verwachting van Zijn wederkomst.

Hartelijke groet,

De kerkenraden van wijk A en wijk B van de Sint-Jansgemeente

27 november 2021