Aanpassing maatregelen

EVogkadU4AAsPOf

Naar aanleiding van de besluiten van de landelijke overheid en het advies van de PKN hebben de kerkenraden besloten om vanaf aanstaande zondag de maatregelen in onze gemeente wat aan te passen. Naast het handhaven van de basismaatregelen wordt vanuit de PKN een dringend advies gegeven om 1,5 m afstand te houden. Dit advies nemen wij over waardoor het verplicht is de 1,5 m afstand te hanteren in de kerk. Tevens geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen. 

De vrije inschrijving voor alle kerkdiensten blijft in stand. Het maximaal aantal bezoekers wordt, als gevolg van de 1,5 m, verlaagd naar 500. Ook al is er geen controle aan de deur meer, het blijft belangrijk dat u zich registreert voor de dienst en alleen de dienst bijwoont als u per mail een bevestiging hebt ontvangen. Zo voorkomen we met elkaar dat een tekort aan zitplaatsen ontstaat.

U kunt nog steeds zelf een plaats zoeken. Volg daarbij de instructies van de kaarten in de banken op. In de praktijk betekent dit dat banken met rode kaarten leeg blijven en banken met gele kaarten de 1,5 m gewaarborgd moet worden. U wordt verzocht goed door te schuiven in de bank tot deze 1,5 m afstand, zodat de ruimte die beschikbaar is optimaal gebruikt kan worden.

De kaarten die toegepast worden zijn:

  • Geel: zitplaatsen waar de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft;
  • Rood: banken waar je niet mag zitten (banken tussen de “gele” banken).

Met deze maatregelen, passend binnen de richtlijnen van de overheid, doen we helaas weer een stap terug. We zijn dankbaar dat we, ondanks deze maatregelen, met een groot deel van de gemeente samen kunnen komen. Een belangrijke voorwaarde blijft dat we bij klachten thuisblijven, gepaste afstand houden en ons aan de hygiënemaatregelen blijven houden.

Met zorg zien we in onze maatschappij een tweedeling groeien. Laten we als broeders en zusters in Christus oog houden voor elkaar, zowel binnen als buiten de gemeente. Respect hebben voor elkaars overwegingen en keuzes en met liefde naar elkaar omzien. Zoals in 1 Thessalonicenzen 5 vers 11 zo mooi staat: Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Hartelijke groet,

De kerkenraden van wijk A en wijk B van de Sint-Jansgemeente

5 november 2021