Gebed over muziek

Muziek690

Hieronder het gebed dat Anja van Briemen uitsprak tijdens de ochtenddienst op zondag 13 september (Startzondag)
Trouwe God, lieve Vader in de hemel,

Wij danken U voor muziek. Wij danken dat U ons als gemeente aan elkaar geeft om samen U de lof toe te zingen. Dank U wel dat wij een gebouw hebben dat het mogelijk maakt om te zingen ondanks Covid-19. Tegelijkertijd brengen wij onze teleurstelling bij U dat we in de kerk maar met een deel van de gemeente kunnen zingen. Het kan zo ongemakkelijk voelen om thuis mee te zingen achter een beeldscherm.

U weet hoe het met ons hart gesteld is. Als wij vol zijn van U en het uit kunnen zingen hoe goed U voor ons bent, dan danken wij U daarvoor. Wilt U ons dan ook de vrijmoedigheid geven om dit met anderen te delen, ook buiten de kerk. Als we het goed hebben gehad in de kerk of online dienst. Als we geraakt zijn door de muziek, bemoedigd zijn door een lied.

Vader, U weet ook dat er belemmeringen kunnen zijn om te zingen. Misschien houden we helemaal niet van zingen, zijn we somber of angstig of denken we dat we het niet zo goed kunnen. Wilt U dan geven dat we ons laten meenemen door anderen. Misschien zijn we te zwak, te ziek, of hebben we een hart vol verdriet en komt er nauwelijks een lied over onze lippen. Laat het zingen van de gemeente dan tot troost en bemoediging zijn.

Als er zonden in ons leven zijn die ons ervan weerhouden om te zingen helpt U ons dan om daarmee te breken. Wij belijden U dat ons zingen op deze aarde onvolkomen zal blijven. Heere Jezus, wij bidden U of U ons zingen wilt aanvullen tot een volmaakt offer.

Vader, wij bidden U om een zegen over het seizoen dat komt. Zegent U het zingen in de kerk, thuis bij online diensten of op andere plaatsen. Wilt U de begeleiding zegenen. Wij danken en bidden voor Gerben, die hierin een grote taak heeft te vervullen. Helpt U hem bij de voorbereidingen, bij het orgelspel, het pianospel. Bezielt U hem met Uw Heilige Geest. Zegen ook de andere muzikanten, de zangers, de kinderen die zingen. Wij bidden U of de muziek in de diensten de gemeente mag opbouwen. Of we nu jong zijn, oud zijn of er tussenin, of we een oude Psalm, een gezang of een ander lied zingen, geef dat we ons hart aan U kunnen geven. Voor het eerst of iedere keer opnieuw. U alleen kunt ons hart vervullen, onze aanbidding is voor U …