31-03-2019 Themadienst

De dienst van deze ochtend heeft als thema ‘Jezus geeft zichzelf voor ons’ (Lucas 23:33-43). We staat stil bij wat het Jezus heeft gekost om ons het leven te geven. Na afloop van deze dienst kunt u voor vragen over Focus terecht bij de Focustafel bij de kostersuitgang. Hier zijn ook de verschillende materialen verkrijgbaar.