De stad in Gods ogen

Gouda_haven

Na de zomer zal het in het Focustraject onder meer gaan over het thema ‘Waar God je roept’. Een citaat om alvast over na te denken: ‘De Bijbel begint in een  tuin, maar eindigt in een  stad. Het is Gods heilrijke bedoeling dat de mensen worden opgenomen in een gemeenschap van gelovigen die hen liefhebben en aanvaarden, die het voor hen zichtbaar en concreet maken dat God hen wil vergeven.  De hemelse stad van God, zoals beschreven in het boek Openbaring, wijst op een manier van leven die al moet beginnen in de aardse stad van de mens. Wanneer we ons afwenden van de stad, wenden we ons af van Gods eeuwige voornemen om zijn hele schepping te verlossen en gerechtigheid te brengen. Door in te gaan op de uitdaging van de stad geven we gehoor aan de roepstem van God, die ons maant de shalom van de stad te zoeken.’ (F. McClung,  De stad in Gods ogen) Vragen, opmerkingen of goede ideeën voor het Focusteam? Spreek ons aan of mail ons op  focus@sintjansgemeente.nl
Fotogegevens