28-04-2019 Verhalen delen

Het delen van verhalen is een belangrijk onderdeel van het focustraject. Daarmee willen we elkaar aanmoedigen om te vertellen wat God in ons (dagelijks) leven doet. God is ook vandaag aan het werk in de levens van gewone mensen, maar herkennen we Zijn aanwezigheid wel? De gemeente mag een ‘oefenplaats’ zijn om deze ervaringen onder woorden te brengen, zodat we het gemakkelijker kunnen delen met de mensen om ons heen. In de themadienst van deze ochtend deelt een gemeentelid zijn verhaal.