27-01-2018 Themadienst

De Focusdienst van deze ochtend gaat over het thema ‘Jezus ziet ons aan’. Een mooi thema voor onze grote gemeente: zien we elkaar echt en kijken we ook met Jezus’ ogen naar elkaar? Tijdens het koffiedrinken gaan we hierover met elkaar in gesprek. Ook kun je na afloop van de dienst aansluiten bij de Focus-gelegenheidskring in de Hof van St. Jan.