25-11-2018 Gemeenteavond Focus 

Op woensdag 28 november is er voor alle kringleiders, kringleden, LEV-kringen en gemeenteleden die (nog) geen kring bezoeken een open (voor iedereen toegankelijk) gemeenteavond. Tijdens deze avond maken we een start met het nieuwe thema: Focus. Met elkaar willen we nadenken hoe we het kringwerk en het Focustraject vanaf januari gaan vormgeven. In de middagdienst van vandaag preekt ds. Gerrit Vreugdenhil als intro op deze gemeenteavond. De gemeenteavond start om 20.00 uur, inloop 19.45 uur. Allen heel hartelijk welkom in de Veste, Ridder van Catsweg 300.