24 mei: Focusdienst (17.00 uur) en online koffiedrinken (vanaf 19.45 uur)

Plaatje Kosmos

A.s..zondag staat in de middagdienst blok 5 gesprek 3 van Focus centraal met als thema ‘Kosmos’. We zien aan de hand van Romeinen 8 hoe de schepping reikhalzend zucht als in barensweeën. De hele schepping deelt in de hoop op het komende Koninkrijk. Zelfs nu Gods werk in zonde lijdt, weerspiegelt het Zijn heerlijkheid.

Om 20.00 uur is er online koffiedrinken (inloggen vanaf 19.45 uur). Daarbj gaan we samen in gesprek over het thema. Eerst is er een plenair gedeelte waarin Arjan van Erk en Johan Graafland beiden kort iets delen over hun zorg voor de schepping. Daarna spreken we in kleine groepjes van ongeveer vijf personen verder, aan de hand van vragen en stellingen. We sluiten plenair af. Details over inloggen volgen nog.