23-12-2018 Dienen & delen.

Misschien ben je in de drukte van het dagelijks leven mensen uit het oog verloren. Een gemeentelid met wie het contact vroeger intensiever was. Een familielid die je, om wat voor reden dan ook, lang niet gesproken hebt. Of die fijne schoolvriend(in) die je al jaren niet meer hebt gezien. Het zou voor deze persoon een bemoediging kunnen zijn als je hem of haar aandacht geeft. Met een telefoontje, kaartje of bezoekje kun je iets van de liefde van Christus zichtbaar maken.