22 maart: Inspiratieavond ‘Met de Psalmen van Jezus naar Pasen’

Met de Psalmen van Jezus naar Pasen def. met Chagall

Om alvast in de agenda te zetten: op woensdag 22 maart vindt in de Pauluskerk een inspiratieavond plaats met als thema ‘Met de Psalmen van Jezus naar Pasen’. De avond begint om 20.00 uur. Spreker is ds. Gerard Bijkerk, die ook de inspiratieavond in de Adventstijd leidde. Jezus heeft uit geen ander boek uit het Oude Testament zoveel geciteerd als uit de Psalmen. Hij zong ze niet alleen allemaal, ze gingen ook over Hem. Op weg richting het kruis bij Pascha zong Hij met Zijn discipelen het Hallel  (Psalm 111-118).

De werkgroep: Gerard Bijkerk, Rieke de Kool, Wilco Kraamer, Rick Moeliker  en Simone Vonk